ISSN 2657-9596
Nowak Łukasz

Łukasz Nowak działa w Poznańskiej Kooperatywie Spożywczej oraz Nyeleni Polska. Zafascynowany tworzeniem niehierarchicznych organizacji biznesowych edukuje się i współpracuje również w ramach Turkusowego Poznania. Twórca grafiki i video. Prowadzi stronę: nowespojrzenie.pl