ISSN 2657-9596
Valodzin Uladzimir

Uladzimir Valodzin jest historykiem, działaczem białoruskiego ruchu antyatomowego, członkiem Białoruskiej Partii Zielonych.