ISSN 2657-9596
Łopata Jadwiga

rolniczka, zaangażowana w promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. Współzałożycielka Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC).