ISSN 2657-9596
Siles-Brügge Gabriel

Dr Gabriel Siles-Brügge jest wykładowcą politologii na Uniwersytecie Manchester. Zajmuje się szeroko pojętą międzynarodową ekonomią polityczną. Autor książki „Constructing European Union Trade Policy: A Global Idea of Europe”.