ISSN 2657-9596
Steingraber Sandra

Dr Sandra Steingraber jest biolożką, za swoje osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska została uhonorowana Carson Leadership Award i 17 Annual Heinz Foundation Award. Zajmuje się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie. Jest współzałożycielką organizacji New Yorkers Against Fracking i Concerned Health Professionals of New York, a także pełni rolę doradcy naukowego organizacji Americans Against Fracking. Była kilkukrotnie aresztowana za udział w kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego przeciwko magazynowaniu gazu w kawernach solnych jeziora Seneca. Twitter: @ssteingraber1.