ISSN 2657-9596
Grodzka Anna

Anna Grodzka jest polityczką i działaczką społeczną, posłanką na Sejm RP. Prezeska stowarzyszenia Społeczeństwo FAIR. Twitter: @AnnaGrodzka.