ISSN 2657-9596
Kramarz Paulina

Dr hab. Paulina Kramarz z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagielońskiego jest współautorką 43 publikacji dotyczących ekologii bezkręgowców lądowych, z czego duża część dotyczy ekotoksykologii oraz upraw GMO oraz jest współautorką Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających.
Obecnie zajmuje się przede wszystkim aspektami ewolucyjnymi
i ekologicznymi fizjologii owadów. Jej naukowym hobby jest ochrona biologiczna upraw oraz agroekologia.