ISSN 2657-9596
Lewicki Mikołaj

Mikołaj Lewicki jest socjologiem z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się socjologią ekonomiczną i problematyką mediów masowych.