ISSN 2657-9596
Keff Bożena

publicystka, badaczka literatury w Żydowskim Instytucie Historycznym, krytyczka filmowa, tłumaczka, poetka, działaczka społeczna, publicystka m.in. w „Przekroju”, „Res Publiki Nowej”, „Zadry” i „Zielonych Wiadomości”