ISSN 2657-9596
Keff Bożena

publicystka, badaczka literatury w Żydowskim Instytucie Historycznym, krytyczka filmowa, tłumaczka, poetka, działaczka społeczna, publicystka m.in. w “Przekroju”, “Res Publiki Nowej”, “Zadry” i “Zielonych Wiadomości”