ISSN 2657-9596
Leśniak Tomasz

Tomasz Leśniak jest aktywistą miejskim, był kandydatem na prezydenta Krakowa komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom.