ISSN 2657-9596
Wielgosz Przemysław

Przemysław Wielgosz – Redaktor naczelny polskiego wydania „Le Monde diplomatique” i serii książkowych Biblioteka Le Monde diplomatique oraz Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych. Jest autorem książki „Opium globalizacji” (Warszawa 2004), redaktorem
i współautorem książek „Koniec Europy jaką znamy” (Warszawa 2013) i „TTIP – pułapka transatlantycka” (Warszawa 2015) oraz współautorem książek: „Media i władza” (Warszawa 2006), „Zniewolony umysł 2” (Kraków 2007), „Futuryzm miast przemysłowych” (Kraków 2007), „Na okrągło 1989-2009” (BWA Wrocław, Kraków/Wrocław 2009), „Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie” (Bielefeld 2014).