ISSN 2657-9596
Zwolińska Justyna

Justyna Zwolińska – Prawniczka specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rolnictwem, ekologią, polityką żywnościową oraz dobrostanem zwierząt. Członkini komisji rewizyjnej stowarzyszenia „Prawnicy na rzecz zwierząt”. Podczas negocjacji poprzedzających przystąpienie Polski do UE była odpowiedzialna za „Politykę jakości” w rolnictwie. Jest autorką ustawy o produktach regionalnych i tradycyjnych. Współpracuje z wieloma organizacjami
pozarządowymi i ma na swoim koncie szereg publikacji dotyczących ochrony środowiska, GMO oraz globalnej polityki żywnościowej. Jest także behawiorystką psów.