ISSN 2657-9596
Bujara Alfred

działacz związkowy, przewodniczący Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, wiceprzewodniczący Uni-Europa Commerce.