ISSN 2657-9596
Fresco Ignacio

Ignacio Fresco Vanzini jest prawnikiem, zaangażowanym w EcoPolitica – ośrodku informacyjno-badawczo-szkoleniowym związanym z ekologią polityczną.