ISSN 2657-9596
Tabak Lynn

Lynn Tabak była dziennikarką, wychowaną na pograniczu holendersko-belgijskim, inicjatorką i pierwszą redaktorką portalu Greenyuorope.net. Zmarła w 2012 r.