ISSN 2657-9596
Cramer Stefan

Dr Stefan Camer jest niemieckim geologiem i działaczem ekologicznym, przez 32 lata pracował w różnych krajach afrykańskich, m.in. w RPA i Nigerii.