ISSN 2657-9596
DeSchutter Olivier

Olivier De Schutter jest prawnikiem, specjalistą prawa międzynarodowego, wykładowcą akademickim. W latach 2008-2014 był Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Prawa do Żywności.