ISSN 2657-9596
Stanisławska-Meysztowicz Mira

ekolożka, działaczka społeczna, założycielka i prezeska Fundacji Nasza Ziemia, od 1994 r. organizującej akcję „Sprzątanie Świata”.