ISSN 2657-9596
Tarasewicz Agata

Agata Tarasewicz jest aktywistką klimatycznych
ruchów oddolnych. Miłośniczka zielonych akcji,
ludzi, terenów.