ISSN 2657-9596
Tracz Małgorzata

Małgorzata Tracz jest aktywistką miejską i przewodniczącą Partii Zieloni. Twitter: @GoTracz.