ISSN 2657-9596
McKeagney Simon

Simon McKeagney pracuje dla grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, zajmuje się m.in. kwestiami związanymi z TTIP. Twitter: @SiMcKeag.