ISSN 2657-9596
Grzybek Agnieszka

Agnieszka Grzybek jest przewodniczącą Partii Zieloni, feministką, tłumaczką i redaktorką, współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca, organizującego od 2000 r. warszawskie Manify, działaczką Kongresu Kobiet. Twitter: @AgaGrzybek.