ISSN 2657-9596

Edukacja w teatrze

Juliusz Adel , Jacek Wabik
20/07/2023

Juliusz Adel: Czy mógłbyś przedstawić ideę Teatru Edukacyjnego?

Jacek Wabik: Teatr Edukacyjny to teatr objazdowy, który gra na terenie całej Polski. Głównymi odbiorcami teatru są uczniowie szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. W repertuarze mamy spektakle, które przybliżają i uatrakcyjniają zagadnienia nauczane na lekcjach w szkole. Gramy zazwyczaj w Domach Kultury w miejscach o utrudnionym dostępie do teatrów.

Jaki cel przyświeca waszym spektaklom?

Mamy w repertuarze różne spektakle. Mam wrażenie, że każdy spektakl służy innemu celowi. Spektakle dla małych dzieci, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, są często pierwszymi spektaklami teatralnymi, jakie dzieci widzą w swoim życiu. Służą więc zaznajomieniu się w przystępny sposób ze sztuką teatralną oraz zwiększeniu wyobraźni tych dzieci. Dzieci mogą zobaczyć i przeżywać, czasem bardzo intensywnie, wydarzenia, które znają z lektur.

Spektakle dla starszych dzieci służą zrozumieniu lektur, którymi inspirowane są spektakle albo zdobyciu, utrwaleniu bądź rozszerzeniu wiedzy z zagadnień nauczanych na języku polskim.

Jaki tematy preferujecie w waszych przedstawień?

Tematyka spektakli jest bardzo zróżnicowana. Dla najmłodszych dzieci spektakle są bazujące na lekturach dla klas I-III i są to oczywiście bajki. W spektaklach dla trochę starszych dzieci głównymi wątkami są przygody głównych bohaterów – nastolatków. Bohaterowie Ci podczas swoich przygód zdobywają użyteczną wiedzę na temat historii i kultury. Pozostałe spektakle są już raczej dramatami opartymi na lekturach szkolnych.

Jakie zainteresowanie towarzyszy waszym występom?

Generalnie zainteresowanie spektaklami jest całkiem duże. Zazwyczaj sale wypełnione są po brzegi. Na salach dzieci wydają się być bardzo zainteresowane. W szczególności najmłodsze dzieci intensywnie przeżywają przedstawienia. Wczuwają się w historię tak jakby działa się ona naprawdę. To bardzo pomaga również aktorom grającym na scenie. Po spektaklach czasem wykrzykują jeszcze imiona głównych bohaterów chcąc się z nimi pożegnać. Sprawia to niesamowite wrażenie również na aktorach.

Trudniej jest natomiast zainteresować starsze dzieci. Trzeba grać naprawdę intensywnie, żeby dzieci nie rozmawiały między sobą i nie zaglądały w telefony komórkowe.

Czy są to tylko przedstawienia dla szkół, czy też może rodzice chodzą na wasze spektakle ze swoimi dziećmi?

Wstęp na spektakle mają oczywiście wszyscy, ale zazwyczaj gramy tylko dla uczniów ze szkół pod opieką nauczycieli.

Gdzie można was zobaczyć?

Zobaczyć nas można na terenie całej Polski. Gramy zazwyczaj w mniejszych miejscowościach w Domach Kultury. Dokładny harmonogram wyjazdów jest ustalany z wyprzedzeniem około 2 miesięcy.

Czy wiele jest tego typu przedsięwzięć w Polsce?

Sprofesjonalizowanych teatrów edukacyjnych w Polsce, z tego co wiem, jest kilka. Niektóre są mniejsze i grają tylko spektakle dla najmłodszych, a niektóre są bardziej wyspecjalizowane i grają spektakle dla wybranych grup np. dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieją również całe rzesze teatrów amatorskich, które zazwyczaj grają bardziej okazjonalnie.

Czy są jakieś festiwale, dni teatru edukacyjnego?

Teatr jako narzędzie do edukacji jest ważnym tematem na forum nauk pedagogicznych i dotyczy również teatrów stacjonarnych. Nie kojarzę jednak festiwali teatrów edukacyjnych.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.