ISSN 2657-9596

Mam sen…

Radosław Gawlik
13 listopada 2013

W Warszawie trwa konferencja klimatyczna Narodów Zjednoczonych, a Radkowi Gawlikowi śni się niskoemisyjna Polska…

Podczas jesiennej konferencji w Warszawie rząd Polski po raz kolejny uświadomił sobie, że pozostał w Europie zupełnie sam ze swoim wetem klimatycznym.

Premier ogłasza zmianę polityki energetycznej kraju. Polska przestaje wetować unijną politykę klimatyczną – w zamian za poparcie Pakietu Klimatycznego otrzymuje wydłużony o 25 lat okres transformacji polskiej gospodarki węglowej.

W kraju wraca się do negocjowanej przez 2 lata ustawy o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE). Administracja szybko przygotowuje strategię energetyczną kraju do roku 2050 z udziałem najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz koncernów energetycznych. Rząd i parlament przyjmują ją.

Zostaje również zasadniczo zmieniona ustawa o efektywności energetycznej. Tym razem ustawa ta zostaje uchwalona bezterminowo, wprowadza mechanizmy oszczędzania różnych rodzajów energii, kładzie wyraźny nacisk na wykorzystanie energii cieplnej.

„Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji” przygotowany w 2013 r. m.in. przez Instytut Energetyki Odnawialnej, choć w momencie przyjęcia uważany za mało realny, przynosi spodziewane rezultaty.

Rośnie rzesza prosumentów, czyli posiadaczy mikroinstalacji OZE – z poziomu 230 tysięcy w roku 2013 do 2,5 miliona w 2020. W związku z rozwojem mikroenergetyki prosumenckiej w latach 2013–2020 powstaje 54 tysięcy nowych miejsc pracy i redukujemy emisję CO2 o 75 mln ton.

Skala inwestycji oraz innowacje powodują obniżkę kosztu energii z mikroinstalacji w roku 2020 o 10 do 50%. Biorąc pod uwagę wzrost cen energii z paliw kopalnych, powoduje to uzyskanie konkurencyjności przez mikroinstalacje i możliwość wycofywania się z ich subwencjonowania. Dokonuje się demokratyzacja i rośnie konkurencja w energetyce. Miliony właścicieli uczestniczą w produkcji i konsumpcji swojej energii.

Dzięki określeniu harmonogramu budowy nowych elektrowni i elektrociepłowni oraz wyłączaniu starych stabilizuje się rynek zapotrzebowania na węgiel. Znikają hałdy magazynowane przy polskich kopalniach. Zmniejsza się import z Rosji.

Zostaje wyeliminowane powstające kolejne po gazie i ropie, uzależnienie od wschodniego sąsiada, co zwiększa bezpieczeństwo kraju. Kopalnie mogą racjonalnie planować i zmniejszać wydobycie węgla, zgodnie z wytycznymi tworzenia gospodarki niskoemisyjnej.

Rząd interesuje się zmniejszaniem emisji i energochłonności w transporcie. To drugie po energetyce źródło masowej emisji zanieczyszczeń, pogarszające zdrowie ludzi. Wspiera rejestrację i produkcję pojazdów zużywających mniej paliw, hybrydowych i elektrycznych.

W latach 2014–2020 wykorzystuje się duże fundusze UE w programach operacyjnych na wspieranie transportu publicznego i ruchu rowerowego w miastach oraz dalekobieżnego ruchu opartego na połączeniu szybkimi kolejami wszystkich miast wojewódzkich. Redukuje to istotnie ilość przejazdów samochodami, których kierowcy zamiast stać w korkach, wybierają szybszą i wygodną podróż środkami komunikacji publicznej.

Również transport samochodowy towarów masowych na duże odległości przenoszony jest na kolej. Wszystko to spowodowało zatrzymanie i odwrócenie trendu wzrostu emisji z transportu samochodowego, obserwowanego w I dekadzie XXI wieku.

Już po niecałych 10 latach ogólny bilans prowadzonej restrukturyzacji energetyki i gospodarki potwierdza słuszność uzyskanego w Polsce porozumienia. Rosną inwestycje w różnych rodzajach energetyki z preferencją dla OZE i efektywności energetycznej, spadają emisje gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza. Maleją koszty zewnętrzne – zdrowotne, gospodarcze i ekosystemowe użycia paliw kopalnych w gospodarce.

Przybywa miejsc pracy związanych z zieloną energetyką i gospodarką. Rosną obroty w handlu z krajami sąsiednimi zaangażowanymi w intensywnie rozwijane innowacyjne technologie. Nauka polska zyskuje obszary dynamicznego rozwoju, opartego również na wielostronnej wymianie międzynarodowej. Unikalne polskie technologie w tym obszarze są coraz częściej eksportowane.

Skrót tekstu, który ukaże się w grudniowym „Przeglądzie Komunalnym”.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.