ISSN 2657-9596

Ponad 3300 osób żąda od Ministra Adamczyka lepszej ochrony wody!

Maria Wittels
15/10/2021
Przedstawiciele organizacji społecznych przekazali wczoraj petycję skierowaną do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Przemysława Dacy, prezesa Wód Polskich. Apelują w niej o lepszą ochronę wód w dorzeczu Odry zgodną z celami europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej.

14 października Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji i Patrycja Stefanek z Fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE” złożyli w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, przy ul. Żelazna 59A petycję „Tak dla ochrony wody, nie dla przywilejów węgla!”

— Katastrofa klimatyczna dzieje się na naszych oczach, a jej nieodłączną częścią jest pogłębiająca się susza — komentuje Patrycja Stefanek, z Fundacji  „Rozwój TAK — Odkrywki NIE”. — Polskie zasoby wody są dużo mniejsze niż średnia europejska, a do tego pozwalamy by ⅔ wody zużywał przemysł i energetyka. Jeśli się nie opamiętamy i nie zrozumiemy, że woda jest naszym najcenniejszym zasobem, przyszłe pokolenia czeka tragiczna przyszłość.

— Jeżeli chcemy, aby następne pokolenia miały wodę w kranach, musimy zacząć dbać o nią już teraz — dodaje Bogumił Kolmasiak z Akcji Demokracji. — Wielu z nas podejmuje codziennie wysiłek, aby ograniczać marnowanie wody. Niestety nasze indywidualne działania nie wystarczą, jeśli nie zaczniemy także rozwiązywać problemu systemowo. Dlatego stworzyliśmy tę petycję, żeby zwrócić uwagę urzędników i polityków na konieczność zmian w dotychczasowym prawie.

Podpisani apelują o wniesienie do IIaPGW[1] rekomendacji zmian w Prawie wodnym — szybkiego wprowadzenia opłat za wykorzystywanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych oraz za pobór wód w ramach odwodnień górniczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego. Polskie prawo zwalnia bowiem przemysł węglowy z opłat za wodę na kwotę ponad 150 mln zł rocznie[2].

Drugim żądaniem jest zapewnienie zgodności polskiego prawa i IIaPGW z europejskim prawem klimatycznym poprzez wniesienie do IIaPGW rekomendacji niezwłocznego ustanowienia harmonogramu zamykania kopalń i elektrowni węglowych szybszego niż określony w tzw. umowie społecznej z pracownikami sektora węglowego, tak aby umożliwić osiągnięcie dobrego stanu wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną i celów klimatycznych zgodnie z europejskim prawem o klimacie.

1.Projekt II aktualizacji planów gospodarowania wodami, https://www.apgw.gov.pl/

2. https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/wiadomosci/item/545-raport-mid-the-gap

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.