ISSN 2657-9596

Apel ws. powstrzymania kopalni Turów przed odbieraniem wody ludziom i przyrodzie

20/11/2020

Eurodeputowani, posłowie z Polski, Czech i Niemiec oraz samorządowcy i artyści podpisali się pod wspólnym apelem ws. powstrzymania kopalni Turów. Apel: „Europa i Polska muszą powstrzymać negatywne skutki działalności Turowa oraz zapewnić sprawiedliwość klimatyczną i sprawiedliwy dostęp do wody” opublikowany 19 listopada 2020 apel skierowany został do Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, rządu Rzeczpospolitej Polskiej i Komisji Europejskiej.

Publikacja apelu poprzedza spotkanie plenarne Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOO) zaplanowane na 23-24 listopada. Sygnatariusze dokumentu wzywają MKOO „do wysłuchania obywateli Czech, Niemiec i Polski i wpisania górnictwa węgla brunatnego, a konkretnie kopalni Turów, na listę problemów ponadregionalnych, którymi będą się zajmować wszystkie trzy kraje w skoordynowany sposób”.

– Polska próbuje przedstawiać Turów jako swój wewnętrzny problem. To zaklinanie rzeczywistości – komentuje Katarzyna Czupryniak z Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”. – Odkrywka wywiera transgraniczny negatywny wpływ na wody w dorzeczu Odry i na przybrzeżne wody Bałtyku. Skutki tego odczuwają także Niemcy i Czesi. Na międzynarodowym dorzeczu o stan wód dbają wspólnie wszystkie państwa, na których ono się znajduje. Dlatego MKOO musi uznać odkrywkę za sprawę ponadregionalną. Wtedy jej wpływem zajmą się także nasi sąsiedzi, a Polska nie będzie mogła bagatelizować destrukcyjnego działania.

Transgraniczne rozpatrywanie wpływu odkrywki na dorzecze Odry może pomóc w lepszym rozwiązaniu istniejących w Polsce problemów związanych z wpływem węgla na wody, takich jak: nieefektywne prawo krajowe, które nie pozwala na skuteczne wdrażanie ograniczeń w użytkowaniu wód, negatywne oddziaływanie nadmiernego poboru wody oraz zrzutu ścieków na obszary chronione i bioróżnorodność, niewłaściwie, niezasadnie przyznawanych derogacji od Ramowej Dyrektywy Wodnej, brak wdrożenia zasady „zanieczyszczający płaci”.

W Europie nie ma miejsca na Turów

Kontrowersyjna odkrywka mieści się na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Jej destrukcyjna działalność na wody jest przyczyną dyplomatycznego konfliktu. Polski z Czechami. Także mieszkańcy niemieckiej Saksonii skarżą się na negatywny wpływ funkcjonowania Turowa.

Kopalnia obecnie działa na podstawie 6-letniej koncesji udzielonej w marcu 2020 przez ministra klimatu Michała Kurtykę. Została ona wydana pomimo głośnych sprzeciwów naszych sąsiadów i organizacji pozarządowych, bez konsultacji społecznych i odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie PGE wciąż deklaruje starania o koncesję do 2044 r., rażąco naruszającą przepisy unijne. Jeśli ją otrzyma, tysiące ludzi może stracić dostęp do wody.

– To niedopuszczalne, żeby w dobie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego w jednym z krajów UE nadal akceptowane było funkcjonowanie założeń takich jak odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Turów – komentuje europosłanka Sylwia Spurek, jedna z sygnatariuszek apelu. – Dalsze funkcjonowanie odkrywki będzie miało katastrofalne skutki nie tylko dla lokalnych społeczeństw. Jest to także niewątpliwie bardzo zły prognostyk dla globalnych wysiłków, mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi.

Apel podpisali m.in.: europosłanki Janina Ochojska; Sylwia Spurek; Róża Thun; polscy posłowie i posłanki Tomasz Aniśko; Klaudia Jachira; Daria Gosek-Popiołek; Anita Sowińska; Franciszek Sterczewski; Małgorzata Tracz; Urszula Sara Zielińska; Diana Lelonek, artystka i fotografka; Cecylia Malik, artystka, performerka, edukatorka, aktywistka; Rafał Milach, fotograf, artysta; Dr Aleksandra Czerniawska, artystka, aktywistka; Anna Siekierska, artystka, wykładowczyni na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; Maria Dębińska, Ośrodek Etnologii i Antropologii Współczesności, Polska Akademia Nauk; Weronika Parafianowicz, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej; Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, Greenpeace Polska, Frank Bold, ClientEarth, Extinction Rebellion Polska; Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Fundacja Strefa Zieleni; Fundacja Zielone Światło; Kolektyw Siostry Rzeki; Instytut Energetyki Odnawialnej;  Rodzice dla klimatu Polska; Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”; Stowarzyszenie „NIE DLA ODKRYWKI ZŁOCZEW”,  Stowarzyszenie „Nie Kopalni Odkrywkowej”; Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot; Strajk dla Ziemi Polska; Zielone Wiadomości.

Pełna treść apelu

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.