ISSN 2657-9596
Fot. Otwarte Klatki

Minister Henryk Kowalczyk powinien użyć choćby Google’a

26/04/2022

Po kontrowersyjnych wypowiedziach ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, w których negował on cierpienie zwierząt w klatkach i proponował, by rozmawiać bezpośrednio z kurami, pojawił się ogólnopolski apel. Fundacja Compassion In World Farming Polska oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki zachęcają do podpisania petycji skierowanej do Ministra Rolnictwa.

W Polsce ponad 42 miliony zwierząt hodowlanych spędza całe swoje życie lub jego znaczną część w ciasnych klatkach. To dla oszczędzenia im cierpienia i polepszenia ich losu fundacja Compassion in World Farming Polska zainicjowała w 2018 r. Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Komisja Europejska po długim i żmudnym procesie przychyliła się do zaproponowanego pomysłu zmiany europejskiego prawa. Do jego poparcia potrzebna będzie m.in. zgoda ministrów rolnictwa poszczególnych państw UE, w tym Polski.

Kontrowersyjne wypowiedzi ministra rolnictwa, w których próbował on negować fakt cierpienia zwierząt w klatkach i otwarcie mówił, że nie poprze zmian proponowanych przez Komisję Europejską, sprawiły, że na początku lutego fundacja Compassion in World Farming Polska razem z wybitnymi polskimi naukowcami i naukowczyniami skierowała do ministra otwarty list w tej sprawie. Minister na list nie odpowiedział. W związku z tym w marcu na billboardach i plakatach rozmieszczonych na autobusach, przystankach oraz w metrze, fundacja wezwała do podpisywania petycji skierowanej bezpośrednio do ministra Kowalczyka. Zdjęcia uwięzionych w klatkach cieląt, kur i świń, połączone z proponowanymi hasłami do wyszukania w przeglądarce przypominały, że ten system hodowli jest dla zwierząt niewolą, okrucieństwem i źródłem wielkiego cierpienia. Wszystkie zdjęcia pochodzą z ferm z Polski i zostały wykonane podczas śledztw przeprowadzonych przez fundację Compassion in World Farming Polska.

Do akcji dołączyło Stowarzyszenie Otwarte Klatki – organizacje wspólnymi siłami zbierają podpisy pod petycją, która dostępna jest na stronie KoniecEpokiKlatkowej.pl. W petycji minister wzywany jest do „zdecydowanego poparcia zobowiązania Komisji Europejskiej do wycofania wszystkich klatek w hodowli zwierząt w całej UE”. Warto przypomnieć, że wg ostatniego badania opinii publicznej za zakazem hodowli klatkowej opowiedziało się 63% dorosłych Polaków i Polek¹. Co więcej, według badania przeprowadzonego w lutym br. przez Biostat 62,4% Polek i Polaków uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz klatkowej hodowli kur niosek².

W petycji fundacja Compassion in World Farming Polska i Stowarzyszenie Otwarte Klatki powołują się na szereg badań świadczących o szkodliwości hodowli klatkowej i cierpieniu, jakie przynosi ona zwierzętom. Należą do nich m. in. obszerne naukowe opracowania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Europejskiej Federacji Weterynarzy a także raport ekspertów Parlamentu Europejskiego. W lutym 2021 r. list wspierający Koniec Epoki Klatkowej podpisało także ponad 140 naukowców z całego świata.

Polakom zależy na losie zwierząt i większość społeczeństwa popiera wprowadzenie zakazu hodowli klatkowej. Oczekiwania społeczne poparte są wiedzą naukową – badania jasno wskazują, że hodowla klatkowa nie zapewnia zwierzętom nawet podstawowego poziomu dobrostanu. Co więcej, dostępne i intensywnie rozwijane są alternatywne sposoby utrzymania zwierząt, zapewniające im lepsze warunki i możliwość spełnienia gatunkowych potrzeb behawioralnych. Dlatego, jako Stowarzyszenie Otwarte Klatki, zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z apelem o poparcie zmian w kierunku wycofania hodowli klatkowej z Polski i Unii Europejskiej. Jest to słuszny krok w kierunku bardziej odpowiedzialnej hodowli zwierząt w Polsce – mówi Maria Madej, Menadżerka ds. Relacji Biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

Koniec Epoki Klatkowej cieszy się silnym wsparciem Komisji Europejskiej. Nie bez powodu: to milowy krok w przód zarówno w sposobie, w jaki traktujemy zwierzęta, jak i w odejściu od wyniszczającego przyrodę intensywnego modelu hodowli i rolnictwa. Dziś wiemy, że bezklatkowe systemy hodowli są możliwe do wprowadzenia tu i teraz, są ekonomicznie opłacalne i z dobrym skutkiem stosowane już w wielu krajach. Unijne przepisy dotyczące zwierząt hodowlanych są przestarzałe i zostały wprowadzone ponad 20 lat temu, dlatego klatki muszą odejść do historii – dodaje Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska i członkini komitetu obywatelskiego “Koniec Epoki Klatkowej”.

Według szacunków fundacji Compassion in World Farming Polska, w Polsce w klatkach żyje około 42 milionów zwierząt. Statystycznie oznacza to ponad jedno zwierzę na obywatela. Petycję do ministra Kowalczyka podpisywać można na stronie www.KoniecEpokiKlatkowej.pl

Przypisy:

    1. https://www.ciwf.pl/aktualnosci/2020/12/wiekszosc-doroslych-polakow-i-polek-popiera-zakaz-hodowli-klatkowej
    2. https://www.otwarteklatki.pl/blog/polakom-zalezy-na-losie-kur

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.