ISSN 2657-9596

Ponad 140 naukowców wzywa do zakazu hodowli klatkowej. Polska nie wykorzysta dofinansowań z UE?

23/02/2021
Ponad 140 naukowców wzywa Komisję Europejską do zakazania hodowli klatkowej. Swoim listem wspierają oni Europejską Inicjatywę Obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, prowadzoną przez międzynarodową fundację Compassion i podpisaną przez niemal 1 400 000 miliona Europejek i Europejczyków.

List140_KoniecEpokiKlatkowej

Wśród sygnatariuszy listu znajdują się światowe autorytety naukowe i autorzy głośnych książek wydanych także w Polsce: dr Jane Goodall, profesor Marc Bekoff, prof. Raj Patel czy prof. Dave Goulson. Na liście znaleźli się również profesorowie z Polski, m.in. Andrzej Elżanowski, Zbigniew Karaczun, Hanna Mamzer oraz Wojciech Pisula. Wszyscy naukowcy podpisali się pod listem wspierającym postulaty Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”. Najważniejszym z nich jest całkowite wygaszenie chowu klatkowego zwierząt w krajach Unii Europejskiej i przejście na systemy alternatywne, które już istnieją i są opłacalne.

Tylko w Polsce w klatkach trzymanych jest ponad 40 milionów zwierząt hodowlanych. To więcej, niż liczba obywateli i obywatelek naszego kraju, a Polska jest 1. krajem unijnym w którym zamyka się najwięcej kur w klatkach. Realia życia zwierząt zostały udokumentowane przez polski oddział organizacji Compassion Polska. Organizacja działa w Polsce i pokazuje okrutne praktyki hodowlane z krajowych ferm świń, cieląt, kur czy królików. W skali całej UE w warunkach chowu klatkowego żyje ponad 300 milionów zwierząt.

Kilka dni temu skończyły się konsultacje dotyczące krajowego planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Jestem zdziwiona i rozczarowana, że w tym ważnym dokumencie problem hodowli klatkowej nie został w żaden sposób zaadresowany. A przypominam, że WPR ma wyznaczonych 9 celów i jednym z nich jest poprawa rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu zwierząt. I do realizacji tych celów Polska dostanie kwotę 30 miliardów euro – podkreśla Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini Komitetu Obywatelskiego „Koniec Epoki Klatkowej”.

Wedle sondażu YouGov dla Compassion Polska za całkowitym zakazem hodowli klatkowej zwierząt opowiada się 63% dorosłych Polaków i Polek. Wnioskodawcy ze wspomnianego Komitetu Obywatelskiego są już po spotkaniu z Komisją Europejską, czeka ich teraz wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.

Źródło: Compassion Polska


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.