ISSN 2657-9596

Ogromne poparcie Parlamentu Europejskiego dla zakazu hodowli klatkowej zwierząt gospodarskich

11/06/2021
Parlament Europejski wezwał dziś Komisję Europejską do delegalizacji klatek dla zwierząt hodowlanych w całej Unii Europejskiej do 2027 r., przyjmując rezolucję w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage Age – Koniec Epoki Klatkowej”. Oczekuje się, że Komisja – która ma ostateczny głos i możliwość wydania nowych przepisów prawnych – ma ogłosić, jakie kroki podejmie w tej sprawie 30 czerwca br.

Autorem i pomysłodawcą tej inicjatywy jest międzynarodowa organizacja Compassion in World Farming ze swoim polskim oddziałem Compassion Polska. Organizacja rozpoczęła formalny proces zmierzający do wprowadzenia zakazu w UE we wrześniu 2018 roku. Członkinią komitetu założycielskiego inicjatywy jest Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska.

Rezolucja została przyjęta przytłaczającą większością głosów: 558 posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego wezwało Komisję do przeglądu przestarzałej dyrektywy unijnej 98/58/WE w sprawie zwierząt w celu wycofania systemów klatkowych hodowli. Obecnie w UE kury nioski i króliki są zamknięte w klatkach na przestrzeni wielkości jednej kartki papieru A4. Dorosłe samice świń muszą spędzać prawie połowę każdego roku w ciasnych klatkach, w których nie mogą się nawet obrócić. Cielęta, gęsi i przepiórki są również umieszczane w klatkach, co uniemożliwia im wykonywanie podstawowych naturalnych zachowań. W Polsce hoduje się w ten sposób prawie 43 miliony zwierząt – to więcej niż mamy mieszkańców.

Parlamentarzyści UE zgodzili się co do konieczności zakończenia takich okrutnych praktyk. Zwrócili również uwagę na fakt, by ​​wszystkie produkty wprowadzane na rynek UE – w tym importowane – spełniały przyszłe normy hodowli bezklatkowych. Podkreślili potrzebę zapewnienia odpowiednich zachęt i programów finansowych wspierających rolników w okresie przejściowym. Ponadto Parlament Europejski wezwał Komisję do „przedstawienia propozycji zakazu okrutnego i niepotrzebnego przymusowego tuczu kaczek i gęsi w produkcji foie gras”.

Parlamentarzyści naciskali również na Komisję, aby przyspieszyła przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt, prosząc o zakończenie tego do 2022 r., a nie do końca 2023 r., jak obecnie planowano. Pomogłoby to zapewnić wprowadzenie zakazu w ramach mandatu obecnej Komisji, która opuści urząd w 2024 r. Na dzisiejszej porannej sesji Parlament debatował również najpierw nad rezolucją, gdzie nadzwyczajna liczba 45 posłów zabrała głos opowiadając się za wprowadzeniem zakazu hodowli klatkowej.

W debacie wzięła udział komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides, która wyraziła poparcie dla inicjatywy „End the Cage Age”. Stwierdziła, że ​​zaangażowanie Komisji w poprawę dobrostanu zwierząt „pozostaje imperatywem moralnym, zdrowotnym i ekonomicznym”. „A dla mnie dążenie do zmian jest osobistym zobowiązaniem” – dodała. Wcześniej, podczas kwietniowego przesłuchania w Parlamencie, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że Komisja obiecuje intensywnie pracować nad Końcem Epoki Klatkowej – to wskazówka, że ​​propozycja jest przygotowywana.

Komentując dzisiejszą rezolucję, Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska powiedziała: „Od ośmiu lat prowadzę tę kampanię w Polsce i wiem, że polscy obywatele i obywatelki czekają niecierpliwie na wprowadzenie zakazu. Bardzo mnie cieszy, że Parlament Europejski dziś zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Teraz nadszedł czas, aby politycy przekuli słowa w czyn – wszyscy czekamy na decyzję Komisji i ogłoszenie ambitnego planu jak zakończyć używanie tych przestarzałych narzędzi tortur zwanych klatkami”.

Źródło: Compassion Polska


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.