ISSN 2657-9596

Monsanto przed Trybunałem Ludowym za zbrodnie przeciwko planecie i ludzkości

Redakcja
16/10/2016

Symboliczny Trybunał w w Hadze apeluje do Międzynarodowego Trybunału Karnego o podjęcie działań przeciwko molochowi biotechnologicznemu.

W dniach 14-16 października w Hadze odbywa się międzynarodowy trybunał mający na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na pogwałcenia praw człowieka i zniszczenia ekologiczne dokonywane przez biotechnologicznego i chemicznego giganta na całym świecie, jak również ukazanie braku działania ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego, który powinien pociągnąć tego rodzaju rodzaju zbrodniarzy do odpowiedzialności karnej.

Trzydniowy „trybunał moralny” został zorganizowany przez międzynarodową koalicję organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka i ochroną środowiska.

Symboliczny sąd kieruje się wytycznymi Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ i jego ustalenia nie mają mocy prawnej – jego zadaniem jest zebranie opinii prawnych i przygotowanie gruntu prawnego dla przyszłych procesów sądowych.

Jak podają organizatorzy, wśród świadków i ekspertów znajdują się specjaliści w dziedzinie ochrony zdrowia, „ofiary” i przedstawiciele społeczności poszkodowanych w wyniku spryskiwania pestycydami : z Argentyny, Brazylii, Kolumbii, Francji, Indii, Sri Lanki i Paragwaju, rolnicy i hodowcy nasion z Australii, Bangladeszu, Burkina Faso, Kanady i Francji, pszczelarze z Jukatanu i Meksyku, naukowcy z Brazylii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Przed Trybunałem będzie również zeznawał były Specjalny Sprawozdawca ONZ w sprawie prawa do żywności, Olivier De Schutter.

„Trybunał może nie być wiążący prawnie, lecz uwydatni on palącą potrzebę stworzenia podobnych mechanizmów prawnych w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej korporacji, winnych zniszczeń w swojej pogoni za zyskiem” – powiedziała Heidi Chow z organizacji Global Justice Now.

Trybunał odbywa się w czasie, gdy coraz bardziej realna staje się fuzja Monsanto z gigantem chemicznym Bayer, która spowoduje powstanie największego biotechnologicznego i agrochemicznego przedsiębiorstwa na świecie.

Monsanto próbuje zlekceważyć trybunał, określając je mianem „szopki”. Lecz zdaniem aktywistów jest on, jak podaje the Guardian „testem prawa międzynarodowego”, i uważają, że nieustająca działalność przestępcza Monsanto musi zostać ujawniona.

„Monsanto ignoruje zniszczenia dla ludzi i środowiska powodowane przez jego produkty, i prowadzi swoją destrukcyjną działalność, posługując się strategią systematycznego ukrywania: poprzez lobbowanie instytucji regulacyjnych i rządów, uciekając się do kłamstwa i korupcji, finansując sfałszowane badania naukowe, poddając presji niezależnych naukowców, i manipulując prasą i innymi mediami” – oświadczył Andre Leu, prezes Międzynarodowej Fundacji na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (INFOAM-Organics International, która jest jednym z organizatorów wydarzenia.

To prawda – nie tylko produkty Monsanto są szkodliwe: nowy raport Corporate Europe Observatory (CEO) pokazuje, że wpływy polityczne i lobbing Monsanto przyczyniły się do globalnej erozji demokracji, chaosu ekologicznego i niesprawiedliwości społecznej.

Raport zatytułowany „Monsanto Lobbying: An Attack on us, our planet and democracy” (Lobbing Monsanto: Atak na nas, naszą planetę i demokrację” został przygotowany z intencją, by służył jako przewodnik podczas postępowania przed trybunałem.

Jak powiedział Leu: „Historię Monsanto czyta się jak podręcznikowy przykład bezkarności, przynoszącej zyski korporacjom i ich kierownictwom, których działania przyczyniają się do kryzysu klimatycznego i kryzysu biosfery oraz zagrażają bezpieczeństwu planety”.

EcoWatch podsumowuje notorycznie długą historię szkodliwego wpływu Monsanto na prawa ludzi i środowisko: „Monsanto, które jest coraz bliższe wartego 66 miliardów dolarów przejęcia przez niemieckiego giganta farmaceutycznego Bayer, już od początku zeszłego stulecia jest powodem nieustających kontrowersji związanych z wpływem jego produktów na zdrowie i środowisko.

Długa lista produktów Monsanto obejmuje zabronione, wysoko toksyczne chemikalia takie jak kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (składnik gazu bojowego Agent Orange), PCB i zabroniony w Europie herbicyd Lasso. Glifosat, kontrowersyjny składnik środka chwastobójczego Roundup, jest najpowszechniej używanym na świecie pestycydem. Monsanto jest też największym na świecie producentem nasion modyfikowanych genetycznie”.

Zdaniem aktywistów, wzrastająca potęga korporacji powoduje coraz większe zagrożenia dla ludzi i planety.

„Przestępstwa korporacji widzimy wszędzie, korporacje stają się coraz większe, domagają się władzy absolutnej, całkowitej bezkarności, i używają coraz bardziej agresywnych środków przeciwko ludziom i planecie” – napisała znana aktywistka, naukowiec i współorganizatorka trybunału, Vandana Shiva w artykule opublikowanym niedawno na stronie Common Dreams.

„Zgromadzenie Ludowe nie tylko podsumuje przeszłe i obecne przestępstwa. Postara się przewidzieć przyszłe zbrodnie, po to, by im zapobiec”.

Na podstawie: Common Dreams, EcoWatch.

Przetłumaczył i opracował Jan Skoczylas

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading