ISSN 2657-9596

Decyzja o przedłużeniu zezwolenia na używanie glifosatu w UE odroczona

11/03/2016

Decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na używanie kontrowersyjnej toksycznej substancji, glifosatu w Unii Europejskiej została 8 marca odroczona, z powodu braku zgody pomiędzy reprezentantami rządów krajów członkowskich. Komisja Europejska zaleciła rządom ponowną autoryzację glifosatu na kolejne 15 lat, jednak narastająca opozycja rządów europejskich doprowadziła do odroczenia decyzji w tej sprawie.

Glifosat, obok innych zastosowań, jest powszechnie używany jako środek chwastobójczy, stanowi główny składnik flagowego produktu firmy Monsanto – Roundupu, najczęściej stosowanego herbicydu na świecie. W zeszłym roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ONZ uznała Roundup i inne produkty zawierające glifosat są „prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi”.

Utrzymanie legalności glifosatu jest szczególnie ważne dla korporacji Monsanto, ponieważ zamierza ona zwiększyć sprzedaż swoich upraw modyfikowanych genetycznie (GMO), które mają wbudowaną odporność na produkty zawierające glifosat. Nic więc dziwnego, ze firma prowadzi w tej sprawie intensywny lobbing.

Ustawodawcy z 28 krajów członkowskich i Komisja Europejska, spotkali się na dwudniowych obradach w celu omówienia kwestii ponownej autoryzacji, lecz nie udało się stworzyć decydującej większość i decyzja została odroczona.

Po spotkaniu rzecznik Zielonych ds. rolnictwa i zdrowia publicznego, Martin Häusling powiedział:

Narastająca opozycja rządów europejskich dodaje otuchy. Wziąwszy pod uwagę obawy dotyczące zagrożeń zdrowotnych i ekologicznych oraz sprzeczne opinie naukowców w sprawie glifosatu, jak również sprzeciw społeczny, należy się cieszyć, że Unia Europejska po niewczasie zaczyna dostrzegać problem. Mamy nadzieję, że to odroczenie przekona więcej rządów krajów Unii Europejskiej do przyłączenia się do sprzeciwu wobec pozwolenia na stosowanie tej kontrowersyjnej substancji.

„To skandal, że Komisja Europejska po prostu zignorowała poważne wątpliwości naukowe w kwestii zagrożeń związanych z glifosatem i zaproponowała przedłużenie zezwolenia na stosowanie tej substancji na następne 15 lat. Wyniki badań WHO wskazujące na to, glifosat jest prawdopodobnie substancją rakotwórczą powinny doprowadzić do globalnego moratorium. Podczas gdy Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności dała glifosatowi ocenę pozytywną, opinia ta stała się obiektem krytyki społeczności naukowej. Biorąc pod uwagę poważne obawy zdrowotne i sprzeczne opinie naukowe, Komisja powinna uszanować swój obowiązek kierowania się zasadą ostrożności i nie wyrazić zgody na używanie tej wysoce kontrowersyjnej substancji. Dopóki producenci nie są w stanie udowodnić jej nieszkodliwości, glifosat nie powinien zostać dopuszczony do użycia w Unii Europejskiej.

„Rządy krajów członkowskich UE powinny rozważyć te obawy i odrzucić propozycję Komisji. Autoryzacja glifosatu przed rokiem 2031 byłaby decyzją całkowicie nieodpowiedzialną w kontekście poważnych wątpliwości w kwestii jego wpływu na zdrowie i środowisko.

Następne spotkanie komitetu, którego zadaniem jest  podjęcie decyzji w sprawie dalszej autoryzacji glifosatu odbędzie się 28 maja.

Grupa Greens/EFA prowadzi kampanię przeciwko zezwoleniu na stosowanie glifosatu: http://www.greens-efa.eu/seven-reasons-to-ban-glyphosate-15234.html

Opracował Jan Skoczylas na podstawie: greens-efa.eu, euractive.com

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.