ISSN 2657-9596

UE opóźnia zakaz hodowli zwierząt w klatkach

14/09/2023

Wczoraj  przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała swoje przemówienie, z którego wynika, że Komisja Europejska opóźnia bezprecedensowe zobowiązanie do wycofania hodowli klatkowej, które złożyła w odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age / Koniec Epoki Klatkowej” popartą przez niemal 1,4 miliona obywatelek i obywateli.

Compassion in World Farming Polska uznaje to za skandaliczny przejaw lekceważenia obywatelskiego zaangażowania w czasach, gdy ludzie tracą zaufanie do UE. Organizacja zapewnia, że będzie sprawdzać wszystkie dostępne opcje, aby dopilnować, że UE spełni wolę swoich obywateli.

Unia Europejska pod naciskiem lobby agrobiznesu

W poniedziałek w tym tygodniu „Financial Times” poinformował, że UE rozważa rezygnację z planów wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym wycofania hodowli klatkowej.

W dzisiejszym przemówieniu na temat priorytetów Unii Europejskiej na następny rok, przewodnicząca von der Leyen nie wspomniała o planach przedstawienia nowych przepisów. Podążając za żądaniami lobby wielkiego agrobiznesu, ogłosiła plan „większego dialogu” w tej sprawie.

Wszystko to pomimo niekończących się konsultacji, spotkań i opinii naukowych w ciągu ostatnich wielu lat, które wskazały konieczność wycofania hodowli klatkowej, a także pracy dziesiątek tysięcy obywateli, którzy wnieśli swój wkład w proces kształtowania nowego prawa. Urzędnicy Komisji poświęcili znaczne zasoby i fundusze publiczne na przygotowanie projektów ustaw, które mają być odroczone.

To zdrada obywateli

To, co się dzisiaj stało, jest skandaliczne. Komisja Europejska nie dotrzymała słowa, że zapewni zwierzętom godne życie, uginając się pod żądaniami lobby agrobiznesu i opóźniając wprowadzenie nowych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt – powiedziała Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska i członkini komitetu obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej”.

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej to jedyna inicjatywa, co do której Komisja Europejska zdecydowanie zobowiązała się do działania, mimo że to narzędzie demokracji obywatelskiej istnieje od ponad dekady. Niedotrzymanie tego zobowiązania jest wyraźną porażką demokracji i przejawem lekceważenia zaangażowania obywatelskiego – kontynuowała Małgorzata Szadkowska.

Komisja Europejska zdradziła zaufanie swoich obywateli. W związku z tym sprawdzamy teraz  wszystkie dostępne opcje, aby zapewnić, że UE spełni wyraźną wolę obywateli – podsumowała.

Historyczne zobowiązanie Komisji

Dwa lata temu Komisja Europejska zobowiązała się do zaprzestania stosowania klatek w hodowli zwierząt w odpowiedzi na Europejską Inicjatywę Obywatelską „End the Cage Age / Koniec Epoki Klatkowej”, którą zainicjowała i koordynowała  fundacja Compassion in World Farming.

Było to pierwsze takie zobowiązanie od czasu wprowadzenia przez UE tego narzędzia demokracji ponad dziesięć lat temu. Komisja wskazała wtedy, że dokona przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt w trzecim kwartale 2023 r.

więcej: Compassion in the World Farming Polska

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading