ISSN 2657-9596

Nowe tajne śledztwo ujawnia okrucieństwo, męki i frustrację polskich loch oczekujących na unijny zakaz hodowli klatkowej.

07/07/2022

Fundacja Compassion in World Farming Polska opublikowała dziś wyniki śledztwa pokazującego ogromne cierpienie, jakie nadal znoszą polskie maciory w klatkach. Fundacja wzywa polskiego ministra rolnictwa do pilnego wywarcia presji na UE, aby ta dotrzymała obietnicy zakazania hodowli klatkowej.

Raport: compassion-polska-sledztwo-na-fermach-loch-2022

Potężny, nowy materiał filmowy i zdjęciowy pochodzi z polskich ferm i jest częścią dużego europejskiego śledztwa, jakie fundacja przeprowadziła w tym roku w czterech krajach. Materiały są dokumentacją z ferm, które zaopatrują w produkty „premium” typu szynka parmeńska czy bajońska, ale także pochodzą od zwykłych producentów wieprzowiny.

Co znaleziono podczas śledztwa w Polsce – najważniejsze fakty i wnioski:

– Lochy zamknięte w klatkach praktycznie nie większych niż ich własny rozmiar ciała, uniemożliwiające wszelki ruch inny niż wstawanie i leżenie – chociaż nawet te ruchy są utrudnione ze względu na niedostatecznie szeroką klatkę,

– Lochy zmuszone do leżenia we własnym moczu i odchodach. Jest to nie tylko nienaturalne zachowanie, jakiego te zwierzęta unikają, ale także stan zwiększający ryzyko infekcji dróg moczowych. Zaobserwowano brudny srom zwiększający ryzyko infekcji,

– Lochy trzymane w brudzie,

– Lochy przejawiające nieprawidłowe zachowania jak ustawiczne gryzienie prętów i pozorowane żucie (przeżuwanie powietrza): zachowania uznawane za związane z chronicznym głodem i frustracją,

– Lochy niezdolne do normalnej interakcji z prosiętami oraz nieskuteczne próby loch do wchodzenia w interakcje z prosiętami i ich chronienia,

–  Lochy z ciężkimi, często martwiczymi odleżynami z powodu długotrwałego leżenia na twardej powierzchni.

Te szokujące warunki są typowe dla tych, które obecnie znosi około 85% loch w całej UE.

W reakcji na powyższe ustalenia organizacja zajmująca się dobrostanem zwierząt i ochroną środowiska Compassion Polska, przesłała raport ze śledztwa z naukową opinią dr hab. prof. UP Marcina Urbaniaka do ministra Henryka Kowalczyka i apeluje do wszystkich o podpisanie petycji, w której wzywa ministra do niezwłocznego poparcia dla wprowadzenia unijnego zakazu hodowli klatkowej.

W zeszłym roku Komisja Europejska publicznie zobowiązała się do wprowadzenia przepisów mających na celu zakończenie hodowli klatkowej w UE w ramach przeglądu wszystkich przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt. Zobowiązanie to zostało podjęte w odpowiedzi na europejską inicjatywę obywatelską „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”, prowadzoną przez organizację Compassion, która zebrała 1,4 miliona zweryfikowanych podpisów obywateli z całej UE (w Polsce była to trzecia najchętniej podpisywana inicjatywa europejska od roku 2012).

„Nasze nowe śledztwo ujawnia ponurą rzeczywistość życia w klatkach dla setek tysięcy polskich loch – nie mogą się poruszać, pielęgnować swoich młodych ani wyrażać naturalnych zachowań, a do tego są tak sfrustrowane, że uciekają się do nienormalnych zachowań, takich jak gryzienie prętów. Naprawdę nie możemy dłużej tolerować przedłużającego się cierpienia zwierząt – nadszedł czas, żeby UE dotrzymała obietnicy bezzwłocznego zakończenia epoki klatkowej. Dlatego nakłaniamy polskiego ministra rolnictwa do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, aby poprzeć unijny zakaz hodowli klatkowej i jego wprowadzenie tak szybko, jak to możliwe” – mówi Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska i członkini założycielskiego komitetu ww. europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Dodatkowo raport Instytutu Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska (IEEP) „Finansowanie przejścia na chów bezklatkowy w Europie”,” opublikowany w marcu br. wykazał, że można zapewnić zarówno unijne, jak i krajowe mechanizmy finansowe dla rolników, gdy UE wprowadzi zakaz stosowania klatek.

Petycję oraz wszystkie raporty można znaleźć na stronie organizacji Compassion www.KoniecEpokiKlatkowej.pl


 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.