ISSN 2657-9596

Komunikat prasowy na zakończenie Europejskiego Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej, Nyéléni 2016

5 listopada 2016

Cluj-Napoca, 31 października 2016 r. – Walka przeciwko rolnictwu przemysłowemu i o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość  rolnictwa i rolników uczyniła w tym tygodniu duży krok naprzód w trakcie zakończonego dzisiaj największego w historii Europejskiego Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej. [1]

nyeleni_2016

Po pięciu dniach dyskusji, delegaci z ponad 40 krajów ustanowili fundament dla odzyskania i relokalizacji naszych systemów żywnościowych i pomnożenia platform współpracy na rzecz suwerenności żywnościowej na całym kontynencie. W Forum wzięła udział ogromna różnorodność ludzi zaangażowanych w system żywnościowy, w tym rolnicy, pracownicy zatrudnieni w sektorze spożywczym i rolnym, działacze związkowi, naukowcy, aktywiści, rybacy, pasterze, przedstawiciele społeczności tubylczych, konsumenci i obrońcy praw człowieka.

Głównym osiągnięciem forum była konwergencja organizacji z Europy Wschodniej i Azji Centralnej z ich odpowiednikami w Europie Zachodniej.

Ramona Duminicioiu z będącej gospodarzem forum rumuńskiej organizacji Eco Ruralis powiedziała: „Większość krajów w Europie Wschodniej jest podobna do Rumunii: mają one bardzo dużą, pełną życia, lecz równie wrażliwą populację wiejską, zagrożoną zawłaszczaniem ziemi i inwestycjami globalnego kapitału w tanią ziemię. W tym tygodniu zainicjowaliśmy wspólną walkę i usprawniliśmy koordynację ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej w Europie Zachodniej. Jeśli ruch na rzecz suwerenności żywnościowej będzie silny w Europie Wschodniej i w Azji Centralnej, będzie również silny na całym kontynencie”.

Konwergencja w Cluj-Napoca doprowadziła do sformułowania wspólnych planów dotyczących żywności i rolnictwa, w celu promocji modelu agroekologicznego.

Sekretarz Generalny Urgenci (międzynarodowa sieć Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność), Jocelyn Parot powiedział: „Miliony konsumentów w całej Europie wspierają oparte na agroekologii, alternatywne modele rolnictwa: przyłączają się oni do rolników w ich walce o odzyskanie demokratycznej kontroli nad łańcuchami żywnościowymi. Apelują o zmianę polityk publicznych, które powinny ochraniać ich inicjatywy, zamiast forsować destrukcyjne imperatywy biznesowe. To forum było dla organizacji konsumenckich przełomowym krokiem naprzód w tworzeniu strategii w ramach ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej”.

Aby stawić czoła niszczycielskiej eksploatacji ze strony przemysłowego systemu żywnościowego, forum wybrało szereg kluczowych działań. Zawierają one strategie mające na celu zapewnienia równych i sprawiedliwych praw dla pracowników gospodarstw rolnych – a w szczególności dla pracowników migrujących – polityk publicznych, które oddają zasoby (w tym ziemię, wodę i prawa własności ludności rdzennej) w ręce lokalnych społeczności zamiast korporacji, jak również stworzenie systemów dystrybucji żywności opartych na lokalnych, zrównoważonych produktach, dążenie do wprowadzenia prawnie wiążącego traktatu w ramach ONZ regulującego prawa biznesu i prawa człowieka oraz zbudowania ruchu, który w większym stopniu sprzyjałby integracji grup marginalizowanych i grupy takie reprezentował. Kluczowe znaczenie dla wszystkich tych działań ma agroekologia, radykalnie lokalne, otwarte i zrównoważone podejście do rolnictwa.

Co się rzadko zdarza podczas dyskusji wokół polityki żywnościowej, na forum poruszono kwestię wojny i jej konsekwencji – delegacja turecka mówiła o wielkim znaczeniu obrony pokoju.

Ali Bulent Erdem z Ciftci-Sen, Konfederacji Związków Drobnych Rolników w Turcji, powiedział: „Wojna zmusza ludzi do opuszczenia ich ziemi i domów, pozbawia ich środków utrzymania. Kryzys związany z uchodźcami w Turcji i Europie jest rezultatem wojny. Jako obrońcy suwerenności żywnościowej walczymy o prawa dla uchodźców i zapraszamy ich do naszych krajów. Obrona pokoju ma podstawowe znaczenie dla globalnej walki o suwerenność żywnościową”.

W opozycji do narastającego nacjonalizmu, zjednoczyliśmy się niezależnie od kraju pochodzenia, od Wschodu do Zachodu, spotykając się i łącząc siły. Pośród negocjacji toksycznych umów handlowych, takich jak porozumienie CETA pomiędzy Unią Europejską a Kanadą, które zagrażają samemu istnieniu drobnych rolników, solidarnie opowiadamy się za suwerennością żywnościową, która stanowi centrum naszej współpracy.

***

Przypisy:

[1] Więcej informacji i wpisów blogowych z forum można znaleźć tutaj (po angielsku i hiszpańsku): http://nyelenieurope.net/blog

Co to jest suwerenność zywnościowa?  http://nyelenieurope.net/food-sovereigntyhttp://nyelenieurope.net/sites/default/files/2016-06/NYELENI_Declaration_Polish.pdf

 Podczas gdy tegoroczne forum odbyło się w Europie, ruch ma charakter międzynarodowy. Ruch Nyéléni narodził się w Mali w 2007 roku, i zmierza do lokalnej, demokratycznej własności naszej żywności – suwerenności żywnościowej. Więcej o historii ruchu Nyéléni: http://nyelenieurope.net/nyeleni-history

[2] Traktat ten ma szczególne znaczenie w obliczu rosnącej potęgi agrobiznesu. Oświadczenie Nyéléni Europe popierające wiążący traktat ONZ o odpowiedzialności korporacji: https://zielonewiadomosci.pl/news/drobni-rolnicy-mowia-nie-naduzyciom-agrobiznesu/

[3] Co to jest agroekologia? https://zielonewiadomosci.pl/tematy/feminizm/deklaracja-miedzynarodowego-forum-na-rzecz-agroekologii-nyeleni-2015/

źródło: Nyéléni Europe 

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.