ISSN 2657-9596

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW na rzecz SUWERENNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ

30/11/2017

Jutro, 1.12.2017 roku rozpoczyna się Międzypokoleniowe Spotkanie Rolników na rzecz suwerenności żywnościowej w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie. Aby ratować wieś potrzebujemy działać wspólnie i solidarnie – mówią organizatorzy.

To niecodzienne, 3 dniowe wydarzenie (1-3.12.2017) zgromadzi w jednym miejscu doświadczonych rolników i działaczy pro-rolniczych oraz osoby, które rolnictwem zajmują się od niedawna. Mimo różnego doświadczenia łączy ich chęć wytwarzania żywności w sposób godny (warunki pracy), odpowiedzialny społecznie (jakość żywności) i środowiskowo (metody ekologiczne), a także chęć współdziałania na rzecz poprawy warunków życia i pracy na polskiej wsi. Takie podejście wpisuje się w filozofię ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej, która ma być odpowiedzią na wyzwania w polskim rolnictwie. Na spotkaniu będą także przedstawiciele kooperatyw spożywczych, których członkowie i członkinie zajmują się organizacją zakupów bezpośrednio od producentów.

Na spotkanie zaprosiliśmy rolników,  którzy chcą tworzyć nowy system żywności w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej. Będziemy dzielić się swoimi doświadczeniami i  rozmawiać o współpracy.  Wszystko to w celu oddziaływania na politykę publiczną i rzeczywistość gospodarczą, tak  aby wspierała bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój wsi i gospodarstw rolnych – mówi Agnieszka Makowska – z Nyleni Polsla, koordynatorka Spotkania.

W Polsce gospodarstwa tradycyjne, drobnoobszarowe, ekologiczne, zmagają się z marginalizacją, która jest wynikiem  wspierania przez państwo i UE rolnictwa przemysłowego oraz presji cenowej dyktowanej przez sieci supermarketów. Drobni rolnicy od lat domagają się od polskiego rządu, aby umożliwił im sprzedaż przetworów do lokalnych sklepów, stołówek czy restauracji. To żądanie pozostaje ignorowane mimo, iż sam Prezydent Duda podczas Dożynek w Spale zaapelował do ustawodawców: „(…) proszę, aby pan minister i państwo posłowie przeanalizowali, czy nie można poszerzyć zakresu tej ustawy po to, aby polski rolnik mógł sprzedawać to, co wytworzy w swoim gospodarstwie, na swoich polach do hoteli, do restauracji, do sklepów tak, żeby również w te miejsca mogły trafiać towary bezpośrednio z ręki rolnika przynosząc temu rolnikowi dochód”.

Podczas spotkania mam zamiar przygotować odezwę do Ministerstwa Rolnictwa aby zajęło stanowisko w sprawie Deklaracji Praw Chłopów przy ONZ – dokumentu, który ma zabezpieczyć prawa wytwórców żywności – mówi Nina Józefina Bąk, z Nyeleni Polska.

Na spotkaniu obecni będą m.in. przedstawiciele i przedstawicielki Stowarzyszenia Ekoland Zachodniopomorski, Ekoland Lubelski, przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność Rolników Indywidualnych, członkinie kooperatyw spożywczych, organizatorzy kampanii “Bezpośrednio od rolnika”, a także Przewodniczący Komisji Sejmowej ds. Rolnictwa, poseł Jarosław Sachajko.

Międzynarodowy Ruch Suwerenności Żywnościowej

Globalny ruch suwerenności żywnościowej to miliony drobnych rolników i rolniczek, chłopek i chłopów, którzy na całym świecie podnoszą swój głos w obronie tradycyjnego życia wsi, małych rodzinnych gospodarstw i  modelu upraw korzystnie wpływających na lokalne środowisko. Postulują wspieranie lokalnych rynków produkcji żywności i jej zbytu, tworzenie krótkich łańcuchów dystrybucji i ścisłego łączenia konsumentów z producentami, miasta ze wsią. Sami chcą określać lokalną rzeczywistość rolną i żywnościową, Ruch suwerenności żywnościowej o wielobarwny, międzykulturowy ruch rolników, których łączy przywiązanie do swojej Ziemi, dbałość o nią, a także poczucie odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń i innych stworzeń zamieszkujących Ziemię.

Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska

Działalność Nyeleni Polska została zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej (Cluj-Napoca, Rumunia, 10.2016r). Polska grupa rozpoczęła swą działalność od budowy sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego i lokalnego rolnictwa. W ciągu roku dołączyło do nas już 50 gospodarstw rolnych, kooperatyw i organizacji społecznych. W styczniu 2018 roku Nyeleni Polska w Warszawie organizuje I Forum Suwerenności Żywnościowej w Polsce.

Organizatorzy spotkania:  Nyeleni Polska, Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Partner: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

źródło: Nyeleni Polska

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.