ISSN 2657-9596

Francja i Niemcy chcą „czarnej listy rajów podatkowych”

11/04/2016

Ministrowie finansów Francji i Niemiec, Michel Sapin i Wolfgan Schauble, chcą utworzenia międzynarodowej „czarnej listy rajów podatkowych”, która ma pomóc w walce z ucieczką podatkową.

Sapin uważa ponadto, że powinno dojść do utworzenia ujednoliconego rejestru tzw. prawdziwych, końcowych beneficjentów fikcyjnych spółek (tj. osób, które naprawdę odnoszą korzyści z działalności takich firm, mimo że oficjalnie nie są ich właścicielami); listy takie powinny też objąć wszelkie osoby prawne będące beneficjentami końcowymi, jak trusty, fundacje, spółki akcyjne itp.

Komunikat resortu głosi, że „Paryż chce, aby na szczeblu Unii Europejskiej przeanalizowana została możliwość wzmocnienia sankcji stosowanych wobec pośredników ułatwiających unikanie płacenia podatków”

Schauble z kolei jest zdania, że nadzór nad polityką walki z unikaniem podatków powinna sprawować OECD, jako najlepiej przystosowana do koordynowania akcji podobnego typu.

Łukasz Markuszewski

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading