ISSN 2657-9596

Francja: Nowa gwarancja państwa na wypadek awarii jądrowej

01/01/2016

W dniu 24 grudnia 2015 r. francuski minister ds. finansów Michel Sapin wydał dekret „udzielający Komisji Energii Atomowej i alternatywnych źródeł energii gwarancji państwa w zakresie odpowiedzialności cywilnej w dziedzinie energii jądrowej”.

Zapewnia on gwarancję państwa w zakresie odpowiedzialności cywilnej w dziedzinie energii jądrowej. Od 18 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku państwo francuskie bierze na siebie gwarancję na wypadek awarii jądrowej do wysokości 700 milionów euro dla każdej instalacji jądrowej, 80 milionów euro przy awarii na skutek transportu substancji radioaktywnych na terytorium Francji i 700 milionów euro w transporcie międzynarodowym.

Od 1 stycznia do 17 lutego 2016 roku kwoty objęte gwarancją są niższe dla instalacji jądrowych i transportu krajowego. Wynoszą odpowiednio 91 469 410,34 euro i 22 867 352,59 euro, jednakże  dla transportu międzynarodowego już teraz gwarancja opiewa na 700 mln euro.

Możemy tylko spekulować czy niższe kwoty gwarancji krajowych na początku roku powiązane są ze stanem wyjątkowym ogłoszonym po atakach terrorystycznych w Paryżu 13 listopada ubiegłego roku.

Instalacja jądrowa do jakiej odnosi się dekret to w uproszczeniu każde geograficzne miejsce pod nadzorem jednego i tego samego operatora, w którym znajdują się substancje radioaktywne. Jeżeli w danym miejscu znajduje się kilka obiektów zawierających tego typu substancje i obiekty te należą do tego samego operatora, wówczas uważa się to za jedną i tą samą instalację. Instalacje jądrowe objęte dekretem to nie tylko same elektrownie, ale też składowiska odpadów, zakłady przerobu odpadów jądrowych itp.

Trudno wycenić na jaką maksymalną kwotę opiewa gwarancja państwa (czyli podatników francuskich), ale jest to niemało miliardów. To jeszcze jeden argument rozwiewający mit o taniej energetyce jądrowej.

Tego typu gwarancja nie jest konieczna dla nowych elektrowni słonecznych i w ogóle dla energetyki ze źródeł odnawialnych.

Dodała: Ewa Sufin-Jacquemart

Źródło: http://legifrance.gouv.fr

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading