ISSN 2657-9596

Kraje rozwijające się tracą na optymalizacjach podatkowych

22 listopada 2015

15 organizacji pozarządowych przygotowało wspólny raport dotyczący unikania podatków przez międzynarodowe koncerny. Wśród tych organizacji znalazł się polski Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

W raporcie autorzy zauważają, że firmy zarejestrowane w rajach podatkowych stanowią jedynie 3% inwestycji w krajach rozwiniętych, 21% w krajach rozwijających się i aż 41% w krajach tzw. gospodarki przejściowej, czyli etapu pośredniego między gospodarką rozwiniętą a rozwijającą się. Do tej ostatniej grupy należy Polska. W sumie kraje dwóch ostatnich kategorii tracą od 70 do 120 mld dolarów rocznie z tytułu ucieczki podatkowej, co stanowi od 25% do ok. 40% całkowitych środków, które w ramach CIT powinny trafiać do narodowych budżetów.

Autorzy raportu o wspieranie unikania podatków oskarżają OECD i UE, zwłaszcza w kontekście ostatnich afer: LuxLeaks i SwissLeaks. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że w ramach wspólnoty europejskiej kształtują się obecnie idee opodatkowania korporacji i walki z unikaniem podatków.

Stwierdzają ponadto, że unikanie podatków uniemożliwia krajom ubogim dogonienie zamożnych, co w konsekwencji oznacza wzrost rozwarstwienia społecznego na świecie.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.