ISSN 2657-9596

Kraje rozwijające się tracą na optymalizacjach podatkowych

22/11/2015

15 organizacji pozarządowych przygotowało wspólny raport dotyczący unikania podatków przez międzynarodowe koncerny. Wśród tych organizacji znalazł się polski Instytut Globalnej Odpowiedzialności.

W raporcie autorzy zauważają, że firmy zarejestrowane w rajach podatkowych stanowią jedynie 3% inwestycji w krajach rozwiniętych, 21% w krajach rozwijających się i aż 41% w krajach tzw. gospodarki przejściowej, czyli etapu pośredniego między gospodarką rozwiniętą a rozwijającą się. Do tej ostatniej grupy należy Polska. W sumie kraje dwóch ostatnich kategorii tracą od 70 do 120 mld dolarów rocznie z tytułu ucieczki podatkowej, co stanowi od 25% do ok. 40% całkowitych środków, które w ramach CIT powinny trafiać do narodowych budżetów.

Autorzy raportu o wspieranie unikania podatków oskarżają OECD i UE, zwłaszcza w kontekście ostatnich afer: LuxLeaks i SwissLeaks. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że w ramach wspólnoty europejskiej kształtują się obecnie idee opodatkowania korporacji i walki z unikaniem podatków.

Stwierdzają ponadto, że unikanie podatków uniemożliwia krajom ubogim dogonienie zamożnych, co w konsekwencji oznacza wzrost rozwarstwienia społecznego na świecie.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.