ISSN 2657-9596

Na ekstremizm Francja odpowiada egalitaryzmem

16/11/2015

Wobec fali zamachów terrorystycznych, zorganizowanych przez islamskich ekstremistów, rząd francuski nie ograniczy praw obywatelskich ani nie będzie bardziej kontrolował muzułmańskich obywateli Francji. Wprost przeciwnie. Premier Manuel Valls z Partii Socjalistycznej ogłosił, że rząd przygotowuje nowy program dla przedmieść zamieszkanych przez wykluczonych społecznie i etnicznie imigrantów, tzw. „banlieues”. Zakłada on rozbudowę mieszkalnictwa komunalnego, wsparcie dla powstawania miejsc pracy, ograniczenie wpływów prywatnego szkolnictwa, a co za tym idzie, entniczne pomieszanie rdzennie francuskich i napływowych uczniów, oraz kary za dyskryminację ze względu na adres.

Badania dowodzą, że francuskie szkolnictwo faworyzuje uczniów zamożnych, zwiększając dystans między nimi a uczniami ubogimi, czyli przeważnie dziećmi imigrantów. Inne badania wskazują, że mieszkaniec osiedla uważanego za „newralgiczne” ma znacznie niższe szanse na uzyskanie pracy. Oznacza to, że imigranci są we Francji izolowani, co sprzyja powstawaniu gett i rozwojowi radykalnych ruchów islamskich.

Działania zaproponowane przez francuski rząd mają za zadanie odcięcie poparcia dla islamistów przez otwarcie na mniejszości etniczne i zapewnienie im równego statusu we francuskim społeczeństwie.

Dodał: Łukasz Markuszewski

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.