ISSN 2657-9596
Fot. Zuzanna Borowska

Co działo się w Madrycie przez ostatnie dni?

Agata Tarasewicz
12/12/2019
Warto przypomnieć, że głównym celem tegorocznego COP25 jest dokończenie regulacji dotyczących handlu emisjami, czyli uzupełnienie dokumentu „Katowice Rulebook”, który ma za zadanie wcielenie w życie porozumienia paryskiego, które zacznie oficjalnie obowiązywać od 2020 roku.

Uciekający czas, coraz częstsze niepokojące wieści dotyczące braku postępów w negocjacjach, wystąpienia młodych aktywistów, manifestacje na ulicach Madrytu oraz przed ambasadami kolejnych krajów generują w Madrycie coraz to bardziej napiętą atmosferę, zauważalną zarówno w salach obradowych COP25 oraz na społecznym szczycie Cumbra de Social, który odbywa się w tym samym czasie na pobliskim uniwersytecie.

W środę – 11.12. o godz. 15:00 przed jedną z sal konferencyjnych organizacje i ruchy społeczne zorganizowały manifestacje przeciwko opieszałości obradujących i wybiórczości tematów podjętych podczas COP25, punktując politykę bogatych państw, które kosztem ludności tubylczej budują swój kapitał. Około 250 protestantów, którzy pokojowo stanęli z banerami, śpiewając tradycyjne pieśni indiańskich plemion zostało wypchniętych przez policję poza budynek, odgradzając ich jednocześnie od potencjalnych obserwatorów i prasy. Protestantom najprawdopodobniej zostaną odebrane przepustki na konferencję.

#climatejustice? Już nie na COP25

Także wypowiedź szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, która dołączając w piątek – 6.12. do manifestacji w swoim przemówieniu oznajmiła, że strajk klimatyczny nie przyniósł skutku, podniosła głos zwątpienia względem dziejących się obrad. Mówiła o dramatycznym momencie w historii ludzkości w którym się znajdujemy, podczas gdy dorośli, odpowiedzialni za najważniejsze decyzje na świecie nie pracują nad adekwatnym do stanu rzeczy porozumieniem.

Odzwierciedleniem stanowisk poszczególnych państw są rozdawane podczas konferencji nagrody „Skamieliny dnia” wręczane za działania blokujące postęp negocjacji, które otrzymały już m.in. USA, Brazylia (za deforestację Amazonii), Kanada,  Australia,  Rosja oraz „Promyk dnia” m.in dla Kanady, Kolumbii, Vanuatu, Meksyku, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwecji i Danii.

W środę – 11.12. polska delegatura wygłosiła podczas konferencji swoje stanowisko dot. aktualnej polityki klimatycznej w naszym kraju.

„Jako Polska dążymy do szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej na morzu, staliśmy się liderem transportu publicznego i z niecierpliwością oczekujemy innych nisko emisyjnych technologii wytwarzania i magazynowania energii. Zamierzamy wydać miliardy euro, aby pomóc naszej ekonomii w przejściu na tory niskiej emisyjności. Polska rozumie zarówno szanse, jak i wyzwania, które przed nią stoją.”

Mamy nadzieję, że te słowa znajdą swoje przełożenie na trwającym posiedzeniu Rady Europy, na którym ponownie do głosowania zostanie przedłożony dokument dotyczący wypełnienia przez Europę założeń porozumienia paryskiego.


Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.
Jeżeli /chciałabyś/chciałbyś nam pomóc, kliknij tutaj: Chcę wesprzeć Zielone Wiadomości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.