ISSN 2657-9596
Fot. Piotr Nieznański, WWF

Koniec zabijania polskich rzek?

Piotr Nieznański
13 grudnia 2019
Rewelacyjne wieści dla przyrody. Stało się. 12.12. 2019 r. na Europejskiej Konferencji Wodnej w Saragossie przedstawiciel Komisji Europejskiej potwierdził, że Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nie będzie poddawana modyfikacjom i weryfikacji.
Ta wiadomość ma naprawdę ogromne znaczenie dla ochrony polskich rzek i jezior!

To zasługa m.in. kapitalnej roboty WWF i ponad 130 europejskich organizacji Partnerskich , które od prawie 2 lat prowadzą działania i kampanię #protectwater

Polska jest i pozostaje zobowiązana do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 roku. Nasz rząd nie ma już chyba nadziei na przyzwolenie na destrukcję polskich wód, na które pewnie liczył w Komisji. Osiągnięcie celu RDW wymaga czegoś innego: mobilizacji rządu i uruchomienia konkretnych inwestycji w rewitalizację polskich rzek i jezior. Chodzi nie tylko o niepogorszenie stanu tych wód które są w dobrej kondycji ale też doprowadzenie do osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego na wszystkich odcinkach rzek i jezior które zostały silnie zmienione/ przekształcone. Dyrektywa nie ogranicza się do poprawy parametrów stanu chemicznego i biologicznego polskich wód ale oznacza konieczność poprawy parametrów ekologicznych. Inwestycje, które mogą pogarszać stan wód nie będą mogły liczyć na jakiekolwiek finansowanie ze środków UE. W tej sytuacji mam nadzieję, że natychmiastowej weryfikacji zostaną poddane wszystkie inwestycje hydrotechniczne, które mogą pogarszać stan wód w tym wszystkie co do których Polska zgłosiła wnioski o derogacje.

W Polsce działania WWF Polska w obronie Dyrektywy Wodnej wsparły OTOP – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Koalicja Ratujmy Rzeki / Save the Rivers Coalition Ekopatrioci

Dla zainteresowanych tematem nieco więcej poniżej:
Co się stało?

W procesie fitness check (kontroli sprawności) Dyrektywa pozytywnie przeszła ocenę jej znaczenia, skuteczności i spójności. W ten sposób zakończono dwuletnią ocenę ramowej dyrektywy wodnej (RDW). Odrzucając możliwość jej zmiany, wskazano jasno kierunek krajom członkowskim – poprzez pełne wdrożenie i egzekwowanie Ramowej Dyrektywy Wodnej musi być osiągnięty jej cel – przywrócenie dobrego stanu wód najpóźniej do 2027 roku!

Teraz przesłanie Komisji Europejskiej jest jasne: RDW jest i pozostaje kluczowym filarem prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska i pozostanie w obecnej formie. Wyniki kontroli sprawności wskazują, że opóźnienie w osiągnięciu celów ramowej dyrektywy wodnej jest „w dużej mierze spowodowane niewystarczającym finansowaniem, powolnym wdrażaniem i niewystarczającą integracją celów środowiskowych z politykami sektorowymi, a nie wadliwością prawodawstwa”. Komisja Europejska potwierdziła, że ramowa dyrektywa wodna UE jest „odpowiednia do celu”, uznając, że cele dyrektywy „są teraz równie istotne, jak w momencie jego przyjęcia” oraz że prawo to doprowadziło do „wyższego poziomu ochrony wód i zarządzania zagrożeniem powodziowym”.

Te konkluzje są bardzo aktualne, w związku ze sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska na temat stanu środowiska Europy, w którym podkreślono, że RDW ma zasadnicze znaczenie dla powstrzymania i odwrócenia procesu utraty różnorodności biologicznej.

W zeszłym tygodniu do wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa i komisarza Sinkevičiusa wysłano list otwarty od ponad 500 naukowców, w którym wezwano ich do „zachowania i wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej” w celu powstrzymania i odwrócenia katastrofalnego spadku różnorodności biologicznej wód słodkich.

Na początku tego roku 375 386 obywateli opowiedziało się za dyrektywą ramową w ramach kampanii #ProtectWater, która ułatwiła obywatelom udział w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej w sprawie ramowej dyrektywy wodnej to była (jedyna okazja, aby opinia publiczna mogła wyrazić swoją opinię podczas procesu Fitness check (kontroli sprawności) i wyrazić swój wyraźny sprzeciw wobec zmiany prawodawstwa. Dzięki europejskiej kampanii #protectwater, konsultacje społeczne w sprawie RDW stały się trzecimi konsultacjami co do wielkości w historii UE.

W całej Europie w zainicjowaną przez WWF  kampanię #Protectwater włączyło się aktywnie ponad  130 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Greenpeace, BirdLife i Friends of the Earth, a także związki zawodowe.

W połączeniu z efektem poprzedniej  akcji Nature Alert (obrony Dyrektywy Siedliskowej przed zmianami), decyzja o pozostawieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej  to największy sukces dla utrzymania i wzmocnienia systemowej ochrony europejskiej przyrody.

Źródło: WWF Polska


Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.