ISSN 2657-9596

Niech się zieleni Pierwszy Maja!

Redakcja
01/05/2013

Aleksandra Jasińska-Kania i Zygmunt Bauman, Sławomir Broniarz, Iwona Borchulska, Dariusz Zalega, Krzysztof Nawratek – z okazji Święta Pracy specjalnie dla „Zielonych Wiadomości”.

  • To już przesądzone, że taką planetę dla siebie i potomków naszych wypracujemy, jaką praca nasza ją uczynipiszą Aleksandra Jasińska-Kania i Zygmunt Bauman z okazji 1 Maja.
  • Jakkolwiek patetycznie by to brzmiało – edukacja nie jest tylko problemem nauczycieli i uczniów lub związków zawodowych działających w oświacie. Edukacja jest dobrem narodowym, którego nie można sprowadzać do roli towaru – pisze prezes ZNP Sławomir Broniarz w pierwszomajowym przesłaniu do czytelników i czytelniczek „Zielonych Wiadomości”.
  • Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa to problem nas wszystkich. Dlatego wzywamy Polki i Polaków do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia – pisze Iwona Borchulska, przewodnicząca OZZPiP w pierwszomajowym przesłaniu do czytelników i czytelniczek „Zielonych Wiadomości”.
  • Polscy pracownicy nie potrzebują „więcej Europy”, tylko zupełnie innej Europypisze z okazji 1 Maja Dariusz Zalega z WZZ Sierpień 80.
  • A może to niemal cała polska klasa polityczna nadaje się do wymiany? – z okazji 1 Maja przypominamy niedawny felieton Krzysztofa Nawratka.
  • ZW_1maja_oklCały numer do pobrania w formacie .pdf.

    Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.