ISSN 2657-9596
Pikieta pielęgniarek 14 IX 2012, fot. Marek Matczak

Wszyscy jesteśmy pacjentami

Iwona Borchulska
01/05/2013

Szanowni Państwo,

W poczuciu odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa polskiego zwracamy się z apelem o podejmowanie wspólnych działań na rzecz naszego wspólnego bezpieczeństwa zdrowotnego – bo wszyscy jesteśmy pacjentami.

Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej zatomizowanym, gdzie więzi społeczne i rodzinne ulegają stopniowo rozluźnieniu. Nasza przyszłość w zdrowiu i podczas wciąż wydłużającej się starości zależy od pomocy innych.

Organizacja służby zdrowia, kompetentny personel medyczny, nowoczesny sprzęt i wyposażenie placówek służby zdrowia to już teraz nie jest problem polityków i przedstawicieli zawodów medycznych. Zdrowie i poczucie bezpieczeństwa to problem nas wszystkich.

Dlatego wzywamy Polki i Polaków do wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Stwórzmy spójny bezpieczny system, gdzie każdy w chwili zagrożenia zdrowia czy życia uzyska szybko kompetentną pomoc, gdzie nie będzie bezradnych matek poszukujących ratunku dla swoich chorych dzieci, gdzie każdy, a przede wszystkim najsłabszy pacjent w podeszłym wieku spotka się z empatią i uzyska pomoc i ratunek.

To zależy wyłącznie od nas wszystkich. System kształcenia pielęgniarek i położnych, sposób finansowania służby zdrowia, organizacja udzielania pomocy medycznej to tysiące decyzji polityków i pracowników ochrony zdrowia. Polityków wybieramy wszyscy, wpływ na ich decyzje mamy nie tylko w czasie wyborów. Żądajmy i egzekwujmy systemowych rozwiązań i logicznych decyzji dla dobra nas wszystkich.

Zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne jest naszym prawem, musimy je konsekwentnie egzekwować!

Iwona Borchulska

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.