ISSN 2657-9596
Foto: Frank Vassen/Flickr/Creative Commons

List otwarty środowiska naukowego w sprawie Puszczy Białowieskiej

10 kwietnia 2016

Głęboki sprzeciw wobec decyzji ministra środowiska zatwierdzającej plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej wyrazili w liście otwartym wystosowanym 8 kwietnia 2016 roku wybitni naukowcy, specjaliści nauk przyrodniczych i leśnych. Zaapelowali jednocześnie do władz Polski o podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej.

„Jako przedstawiciele świata nauki, w trosce o dobro polskiej przyrody i wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, pragniemy wyrazić nasz głęboki sprzeciw wobec decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej oraz działań zawartych w Programie dla Puszczy Białowieskiej opracowanym przez Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych” – piszą naukowcy.

Sygnatariusze listu podkreślają, że plany zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej w celu ograniczenia gradacji kornika drukarza są ingerencją w naturalne procesy, a obecna gradacja jest jednym z wielu takich zjawisk udokumentowanych w historii Puszczy i nie zagraża ani jej trwałości, ani bioróżnorodności.

„Stanowczo protestujemy przeciwko tezom zawartym w Programie dla Puszczy Białowieskiej oraz wyrażanym publicznie przez Ministra Środowiska opiniom o antropogenicznym pochodzeniu Puszczy Białowieskiej, a także pogorszeniu się stanu ochrony siedlisk i gatunków objętych programem Natura 2000 w wyniku zaniechania zwalczania kornika. Opinie te są niezgodne z wiedzą naukową, podważają unikatowość Puszczy Białowieskiej i jej status obiektu Światowego Dziedzictwa, godząc tym samym w obraz polskiej przyrody i wizerunek Polski na świecie. Podważają ponadto rzetelność naukową oraz zaprzeczają wynikom długoletnich badań prowadzonych w Puszczy Białowieskiej przez polskich i zagranicznych uczonych z wielu ośrodków naukowych” – napisali.

Eksperci zaapelowali do środowiska akademickiego oraz społeczeństwa polskiego i społeczności międzynarodowej o stanowczy sprzeciw wobec planów zwiększenia pozyskania drewna na terenie Puszczy.

„Zwracamy się do Prezydenta i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezes Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do objęcia ochroną całej Puszczy Białowieskiej. Posiadanie na terytorium Polski tak cennego dziedzictwa przyrodniczego, jest nie tylko powodem do dumy, ale też nakłada obowiązek dbałości o utrzymanie go w stanie niepogorszonym dla przyszłych pokoleń” – zaznaczyli.

List podpisało 25 wybitnych specjalistów nauk przyrodniczych i leśnych, w większości profesorów – z uniwersytetów: Gdańskiego, Wrocławskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. Jak poinformował dyrektor Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży dr hab. Rafał Kowalczyk list zostanie przekazany do Kancelarii Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Lista instytucji naukowych i naukowców, którzy stanęli w obronie Puszczy Białowieskiej i zdecydowanie sprzeciwiają się planom Ministerstwa Środowiska jest imponująca i coraz dłuższa

–  zauważa prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, sygnatariusz listu.

Osoba kontaktowa: Prof. Piotr Skubała
tel. 785 975 594; e-mail: Piotr.Skubala@us.edu.pl

źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.