ISSN 2657-9596

Naukowcy przeciwko planom zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

01/02/2016

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Zamiar kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna, w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie znajduje, naszym zdaniem, uzasadnienia” – napisali naukowcy.

Biolodzy przypominają, że Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym fragmentem mieszanych lasów liściastych strefy umiarkowanej, a także podkreślają, że od lat 90-tych XX wieku społeczeństwo i naukowcy zabiegają o rozszerzenie granic parku narodowego na teren całej puszczy.

więcej: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Aktualności: Zdecydowany sprzeciw naukowców wobec planów zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.