ISSN 2657-9596

Naukowcy przeciwko planom zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

01/02/2016

Zdecydowanie negatywną opinię w odniesieniu do planowanego zwiększenia wycinki drzew i wzrostu ingerencji gospodarki leśnej na obszarze Puszczy Białowieskiej wyraziła Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Zamiar kilkukrotnego podwyższenia poziomu pozyskania drewna, w stosunku do obowiązującego planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża, nie znajduje, naszym zdaniem, uzasadnienia” – napisali naukowcy.

Biolodzy przypominają, że Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce, tak dobrze zachowanym fragmentem mieszanych lasów liściastych strefy umiarkowanej, a także podkreślają, że od lat 90-tych XX wieku społeczeństwo i naukowcy zabiegają o rozszerzenie granic parku narodowego na teren całej puszczy.

więcej: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – Aktualności: Zdecydowany sprzeciw naukowców wobec planów zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading