ISSN 2657-9596

Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej

23 kwietnia 2016

Siedem organizacji pozarządowych zrzeszających prawników, przyrodników i aktywistów wysłało 19 kwietnia skargę do Komisji Europejskiej, zgłaszającą naruszenie prawa przez decyzję ministra środowiska Jana Szyszkę. Według prawników z ClientEarth podpisanie przez ministra Szyszkę aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który trzykrotnie podwyższa limity pozyskania drewna, narusza artykuł 6 dyrektywy siedliskowej.

Skargę do Komisji podpisały: ClientEarth, Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, WWF Polska oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Minister Szyszko podpisał aneks bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny jego skutków na chronione siedliska i gatunki, wymaganej przez prawo unijne. Minister zaakceptował wycinkę pomimo naszych ostrzeżeń, że nie została przeprowadzona odpowiednia ocena i że zmiana Planu Urządzenia Lasu będzie niezgodna z unijnym prawem – tłumaczy Agata Szafaniuk, prawniczka ClientEarth i autorka skargi. – Nie możemy zaskarżyć tej decyzji na gruncie prawa krajowego, dlatego zdecydowaliśmy się na skargę do Komisji . Mamy nadzieję, że minister cofnie się, zanim stracimy ten bezcenny las na zawsze.

Minister nie działa na korzyść Puszczy

Minister Środowiska twierdzi, że walka z kornikiem przez wycinkę ma chronić cenne puszczańskie siedliska. Jest to całkowicie błędna interpretacja – mówi przyrodnik dr. hab. Przemysław Chylarecki z Fundacji Greenmind. – Kornik nie stanowi żadnego zagrożenia dla chronionych siedlisk. A w puszczańskich grądach wręcz poprawia wskaźniki stanu ich ochrony. Co gorsza, intensywne pozyskanie drewna zagraża siedliskom i gatunkom, dla których wyznaczono ten obszar Natura 2000. Organizacje podkreślają również, że kornik jest naturalnym zjawiskiem w Puszczy Białowieskiej – pojawia się tam regularnie i las doskonale sobie z nim radzi. Na podstawie badań terenowych w Puszczy możemy jednoznacznie stwierdzić, że świerk bardzo dobrze odnawia się w tych częściach lasu, które nie zostały zamienione w uprawy leśne dodaje Dawid Kaźmierczak z fundacji Dzika Polska.

Historia lubi się powtarzać

To nie pierwszy raz, kiedy Komisja Europejska będzie zajmować się sprawą wycinki w Puszczy Białowieskiej. W 2008 roku z powodu intensywnych cięć na terenie Puszczy, Komisja rozpoczęła procedurę wyjaśniającą, tzw. EU Pilot. Udało się osiągnąć kompromis, który uwzględniał potrzeby miejscowej ludności, i w 2013 roku postępowanie zostało zamknięte –  mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. Aneks podpisany w marcu przez ministra łamie wcześniejsze ustalenia. Oczekujemy reakcji Komisji i powrotu do kompromisu wypracowanego w 2012 roku.

Bruksela ostatnia deska ratunku

Sygnatariusze skargi podkreślają, że wyczerpali już wszystkie możliwe sposoby komunikacji z ministrem. Zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy, żeby w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej porozumieć się w Polsce, bez pośrednictwa zagranicznych instytucji tłumaczy Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska. – Apelowaliśmy, słaliśmy listy, prosiliśmy o spotkania, protestowaliśmy. Wypowiadali się naukowcy, prawnicy, a 140 tysięcy Polek i Polaków podpisało apel do premier Szydło, by powstrzymała ministra Szyszko. Nic nie pomogło. Dzisiaj sięgamy po prawo Unii Europejskiej.

Kontakt:

Katarzyna Kościesza, ClientEarth, te.:733206135,kkosciesza@clientearth.org

Dariusz Gatkowski, WWF Polska, tel.: 785 851 401,

dgatkowski@wwf.pl

Przemysław Chylarecki, Greenmind, tel: 604 555 862,

pch@miiz.waw.pl

Dawid Kaźmierczak, Dzika Polska, tel: 697 583 699,

dzikapolska@gmail.com

Marianna Hoszowska, Greenpeace Polska, tel: 664 066 372,

marianna.hoszowska@greenpeace.org

źródło: Fundacja Dzika Polska

 

Foto: Frank Vassen/Flickr/Creative Commons
Foto: Frank Vassen/Flickr/Creative Commons

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.