ISSN 2657-9596

List otwarty przyrodników i strony społecznej do opozycji demokratycznej

23/10/2023

W historii polskich wyborów nigdy wcześniej nie pojawiło się tyle haseł przyrodniczych i klimatycznych. Wszystkie partie i koalicje, które mają szansę wkrótce utworzyć rząd, składały w czasie kampanii deklaracje i zobowiązania dotyczące koniecznych zmian w kwestiach ochrony lasów, rzek, tworzenia i powiększania parków narodowych, niezbędnych reform instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Większość Polek i Polaków poparła te postulaty, a teraz oczekuje ich pilnego i skutecznego wdrożenia.

Ostatnie osiem lat było trudnym czasem dla polskiej przyrody, a organizacje społeczne zajmujące się ochroną środowiska na każdym kroku napotykały brak chęci dialogu. Ukoronowaniem tej antyspołecznej polityki były: deklaracja rządu PiS, podjęta wbrew wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE, odmawiająca społeczeństwu głosu w kwestii współdecydowania o lasach oraz przyjęte pod sam koniec kadencji Lex Knebel, praktycznie odbierający nam możliwość bronienia się przed szkodliwymi społecznie i środowiskowo inwestycjami.
Wszyscy oczekujemy, że te czasy nie powrócą, a szkodliwe regulacje i praktyki zostaną pilnie zmienione. Apelujemy do polityczek i polityków, od których odwagi, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za losy nas wszystkich zależy przyszłość całego kraju, aby pamiętali o składanych przed wyborami deklaracjach. To ostatni moment, aby ochronę przyrody w naszym kraju uczynić priorytetem.

Skuteczna ochrona zasobów naturalnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej są niezbędne, by zapobiec katastrofie klimatycznej.

Jej początki zaczynamy odczuwać już teraz. Jeśli najwyższa dbałość o zasoby naturalne nie stanie się przedmiotem umowy koalicyjnej, jeśli debata dotycząca składu przyszłego rządu nie uwzględni kwesti związanych z ochroną środowiska, wówczas ucierpią nie tylko cenne ekosystemy i rzadkie gatunki roślin czy zwierząt. W niedalekiej przyszłości spadnie jakość naszego życia, a w dalszej perspektywie egzystencja nas i kolejnych pokoleń będzie zagrożona.
Liczne organizacje zajmujące się ochroną przyrody i walką o prawa zwierząt z nadzieją przyjęły wyniki wyborów. W szeregach partii, które najprawdopodobniej utworzą rząd, znajdują się polityczki i politycy zaangażowani w walkę o ojczystą przyrodę, którzy byli głosem słabszych na mównicy sejmowej i podczas posiedzeń komisji. Deklarujemy chęć bardzo szerokiej współpracy, która usprawni realizację przedwyborczych obietnic w kwestach środowiskowych.
Liczymy przy tym na to, że nowym szefem lub szefową resortu ochrony środowiska zostanie osoba nie tylko o odpowiedniej wiedzy, ale przede wszystkim empatii i wrażliwości. Osoba ta powinna być gwarantem realizacji ambitnego programu przyrodniczego, zadeklarowanego podczas kampanii wyborczej przez parte przyszłej koalicji rządzącej. Osoba niezależna od jakichkolwiek lobby związanych z eksploatacją zasobów przyrody. Osoba, która swoją postawą klarownie dowodzi, że dobro przyrody jest u niej na pierwszym miejscu i która będzie gotowa do podjęcia na nowo owocnej współpracy z organizacjami przyrodniczymi oraz naukowcami. Przekazanie resortu w ręce osoby, która związana jest z lobby leśnym, łowieckim lub hydrotechnicznym będzie oznaczało kontynuację
dotychczasowych sporów i utratę zaufania społecznego.

Przez wiele lat Lasy Państwowe i dyrekcje ochrony środowiska były w dużym stopniu rezerwuarem synekur politycznych. A powinny ekspertów rozumiejących i kochających dziką przyrodę. Czas najwyższy, żeby to zmienić. Troska o środowisko powinna znaleźć się ponad rozgrywkami politycznymi w imię przyszłości kolejnych pokoleń Polek i Polaków.

Sygnatariusze:
(aktualna lista organizacji przyrodniczych i ruchów społecznych: htps://listotwartyprzyrodnikow.pl/)

# Nazwa organizacji lub ruchu społecznego
1 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
2 Fundacja Niech Żyją!
3 Lasy i Obywatele
4 Greenpeace
5 Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
6 Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva!
7 Extinction Rebellion Polska
8 Otwarte Klatki
9 Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
10 Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
11 Stowarzyszenie dla natury „Wilk”
12 Jestem na pTAK!
13 Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „Lex Nova”
14 Fundacja Psubraty
15 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
16 Humane Society International
17 Green Rev Insitute
18 Fundacja The Climate Lab
19 Fundacja Frank Bold
20 Eko-unia
21 Empatia
22 Obóz dla Puszczy
23 Fundacja FOTA4Climate
24 OTOZ Animals
25 Dziki Ruch Oporu
26 Fundacja Aquila
27 Fundacja Albatros
28 Alarm dla Klimatu
29 Klub Gaja

30 Noga w Łapę
31 Towarzystwo Przyrodnicze „Dubelt”
32 Fundacja Dzika Polska
33 Ekowyborca
34 Stowarzyszenie Nasz Bóbr
35 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
36 IUS Animalia
37 Strefa Zieleni
38 Fundacja Azyl
39 Fundacja Alter Eko
40 Fundacja Las Naturalny
41 Fundacja Siła Lasu!
42 Inicjatywa Dzikie Karpaty
43 Kuszlewicz w imieniu zwierząt i przyrody
44 Zielone Wiadomości
45 Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze
46 Mondo Cane
47 Związek Polskich Fotografów Przyrody
48 Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wrocławskiego
49 Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
50 Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne
51 Fundacja Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex Nova”
52 Sadyba Mazury
53 Fundacja Szklane Pułapki
54 Towarzystwo dla Natury i Człowieka
55 Towarzystwo Przyrodnicze ‘Kawka’
56 Grupa Badawcza Sobibór
57 Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
58 Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów
59 Fundacja Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie
60 Stowarzyszenie MODrzew, Monitoring Obywatelski Drzew
61 Fundacja dla Przyrody
62 Fundacja Dziko
63 Wschodniopomorskie Koło Terenowe Klubu Przyrodników
64 Inicjatywa Między Drzewami
65 Dzika Ochota
66 Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
67 Fundacja Zielone Kujawy
68 Stowarzyszenie Leubuzzi

69 Stowarzyszenie Ochrony Sów
70 Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA
71 Future Food 4 Climate
72 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii Zielona Ziemia
73 Fundacja Jurajski Park Narodowy
74 Fundacja Łąka
75 Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników
76 Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury
77 Inicjatywa „Nasz Rzecznik”
78 Koalicja Las Jest Nasz
79 Basta!
80 Fundacja Leśna Grupa
81 Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
82 Fundacja Rozwoju Ekologicznego I Ochrony Środowiska EKO-LUBUSZ
83 Inicjatywa z Natury Rzeczy
84 Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-PRZYJEZIERZE
85 Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników Wolne Rzeki
86 Fundacja EkoRozwoju
87 Towarzystwo Herpetologiczne NATRIX
88 ZaDrzew ZaKrzew
89 Fundacja Aeris Futuro
90 Fundacja GAP Polska – Plan Globalnego Działania na rzecz Ziemi
91 Rodzice dla klimatu
92 Stowarzyszenie Nasz Las Tulecki
93 Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu
94 Lokalna Grupa d/s Ochrony Wilka Na Wysoczyźnie Elbląskiej
95 Zielone Światło
96 Lubelski Stary Gaj i Dąbrowa
97 Fundacja Szkatułka
98 Stowarzyszenie Ekoskop
99 Przygody z przyrodą
100 Stowarzyszenie Kocham Polesie
101 Towarzystwo Przyjaciół Szumina i Wywłoki
102 Fundacja Ptasie Horyzonty
103 Fundacja Ratuj Ryby
104 Fundacja Ludzie z Natury
105 Fundacja JeKo „Jak Jeż z Kotem”
106 Fundacja Ratujmy Ptaki
107 Stowarzyszenie „Życie na Pola!”

108 Ruch Miejski Zielona Góra
109 Dzika Inicjatywa
110 Ziemskie Dzieci
111 Stowarzyszenie Koalicja Zazieleń Poznań
112 Stowarzyszenie na rzecz ochrony przyrody i krajobrzu Dolina Wrześnicy
113 Inicjatywa SupraśLAS
114 Fundacja Bycie w Lesie
115 Stowarzyszenie Radomianie Dla Demokracji
116 Inicjatywa Lasy Lublinieckie
117 Fundacja Inicjatyw Społecznych Impuls
118 Fundacja Brzeźnica
119 Wrocławska Przyroda
120 Stowarzyszenie Zielono wokoło
121 Stowarzyszenie Prawo do Przyrody
122 Stowarzyszenie Wolne Miasto Giżycko
123 Inicjatywa Społeczna Zielony Zgierz
124 Stowarzyszenie Małyssak
125 Inicjatywa „Zachem – bomba ekologiczna Bydgoszczy”
126 Inicjatywa „Szlaban dla wycinki” w Chojnowskim Parku Krajobrazowym
127 Inicjatywa „Las Kabacki”
128 Ratujmy jezioro Reczynek
129 Szepcząca z Drzewami
130 Pani z Pszyry
131 Ełk – tu sadzę
132 Lipa warszawska
133 Inicjatywa Mieszkańców „Chojnice 2025/2075 dla Ochrony Lasku Miejskiego, Doliny
Strugi Jarcewskiej i Jarcewskiej Alei Drzew”
134 Wilk Strażnik Natury
135 Leśna Polana i Przyjaciele
136 Lubelski Alarm Smogowy
137 Mokudo Kąpiele Leśne
138 Inicjatywa Jakub Lenkiewicz & Przyjaciele
139 Dziad Borowy
140 Babka Natura
141 Dzikoprzygody
142 Komitet Społeczny Ratujmy Las Mokrzański
143 Inicjatywa GminniAktywiści
144 Stowarzyszenie Żywica
145 Społeczny Komitet Ochrony Julianowa
146 Fundacja „Bajkowy Las”

147 MichMar Birds Usługi Przyrodnicze

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading