ISSN 2657-9596
Fot: facebook.com Pacjent Europa

Pacjent Europa – List otwarty do liderów Unii Europejskiej

10/04/2020
Laureatka nagrody Nobla Olga Tokarczuk, włoski historyk Carlo Ginzburg, profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego Jan Zielonka, niemiecka politolożka Ulrike Beate Guérot, doradca prezydenta Brazylii Luly da Silvy Ladislau Dowbor, reżyserka Agnieszka Holland, publicysta Tomasz Terlikowski, holenderska teoretyczka kultury Mieke Bal, były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, doradca ekonomiczny papieża Luigino Bruni, hiszpański pisarz i filozof Fernando Savater, kandydat na prezydenta RP Robert Biedroń…

Co łączy te osoby (i wiele innych)? Wszyscy są sygnatariuszami listu otwartego, w którym wzywają władze Unii Europejskiej do solidarnej odpowiedzi państw członkowskich na kryzys epidemiologiczny.

Apelują o przeznaczenie środków finansowych zapewniających:

☑️ pracownikom realną możliwość utrzymania się,
☑️ małym firmom szansę na przetrwanie kryzysu,
☑️ dofinansowanie ochrony zdrowia,
☑️ badania nad lekami na COVID-19 i szczepionką na wirusa SARS-CoV-2.

„Prawdziwy podział nie przebiega w tej chwili między liberałami, lewicą a konserwatystami. Linia demarkacyjna zarysowuje się między tymi, którzy przywiązani do idei krótkoterminowych zysków są gotowi poświęcić współobywateli w imię rzekomej ochrony PKB, a tymi, którzy nie zgadzają się na taką logikę”.

Swój podpis pod listem otwartym można złożyć pod adresem: https://www.petycjeonline.com/pacjent_europa
Treść listu:
Pacjent Europa
Do:
– Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego David Sasso
– Przewodniczącego Rady Europejskiej Charles Michel
– Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
– i wszystkich polityków dobrej woli

Skala kryzysu związanego z COVID-19 oznacza, że rozwiązania przyjęte w walce z nim zadecydują o przyszłości demokracji liberalnej, gospodarki i integracji europejskiej.

Dlatego wzywamy Was do podjęcia odpowiedzialności politycznej i przejęcia inicjatywy. Tego zabrakło w 2008 roku podczas ostatniego kryzysu finansowego. Dziś wciąż jeszcze wszyscy ponosimy konsekwencje tego błędu.

Apelujemy do Was o przeznaczenie środków finansowych zapewniających:
 1. pracownikom realną możliwość utrzymania się podczas kwarantanny i kryzysu,
 2. firmom szansę na przetrwanie kryzysu gospodarczego,
 3. skokowe dofinansowanie usług publicznych, zwłaszcza ochrony zdrowia,
 4. efektywne badania nad lekami na COVID-19 i szczepionką na wirusa SARS-CoV-2.

Dzisiaj ratować trzeba nie tylko tysiące Europejczyków zakażonych koronawirusem. Pacjentem, któremu grozi śmierć, są także europejskie wartości, takie jak wartość życia ludzkiego, demokracja, solidarność, wspólnotowość, godność pracy i pracownika. Te wartości muszą ukazać się w wymiarze praktycznym, w konkretnych decyzjach, przed którymi teraz stoimy. Europa musi pokazać, że:

 • Życie każdego człowieka, w tym osób starszych, jest wartością bezwzględną – a nie obciążeniem dla budżetu państwa czy gospodarki. Rozpatrywanie śmierci znacznej części społeczeństwa jako kosztu zewnętrznego, świadome poświęcanie życia ludzi na ołtarzu szybkiego powrotu do ścieżki wzrostu PKB jest barbarzyńskie, a w dodatku ekonomicznie nieskuteczne.
 • Zdobyczą cywilizacyjną Europy było wprowadzenie powszechnych systemów emerytalnych – państwowego usankcjonowania solidarności całego społeczeństwa wobec starszych. Nie zostawiajmy samych ludzi, którzy przez całe życie pracowali na rzecz naszego wspólnego dobrobytu – zasługują oni na naszą wdzięczność i mają prawo do opieki i ochrony ich życia.
 • Nie ma wolnego rynku bez wolności jego uczestników. Ta wolność jest ułudą, gdy zachodzi sytuacja skrajnej nierównowagi. Dzieje się tak, kiedy pracownicy stają się zakładnikami zmuszonymi do narażania zdrowia i życia dla zapewnienia sobie utrzymania. System swobodnej wymiany dóbr i przedsiębiorczości zmienia się wówczas w bezwzględny reżim ekonomiczny.

Dlatego postulujemy:

 • Bezwarunkowe wsparcie dla wszystkich 

Bezwarunkowy dochód podstawowy powinien być wypłacany przez okres co najmniej trzech miesięcy zarówno tym obecnie pracującym, jak i bezrobotnym, bezpośrednio na ich konta. Pamiętajmy, że biurokracja jest wrogiem słabszych. Jeśli uzyskanie wsparcia finansowego będzie obwarowane długimi i skomplikowanymi procedurami, to nie trafi w pierwszej kolejności do tych, którzy dopiero co stanęli przed wizją wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz ubóstwa. Nie mamy czasu na weryfikację dochodową – to działanie standardowe w polityce rynku pracy, ale czasu pokoju, a nie wojny. Odpowiednia weryfikacja opodatkowująca wypłacone w ramach dochodu podstawowego dodatkowe wpływy na konta osób najbogatszych powinna nastąpić pod koniec roku podatkowego.

Gospodarka nie może czekać na impuls popytowy i wsparcie konsumpcji. Tymczasem musimy pilnie kupić czas konieczny do utrzymania niezbędnej kwarantanny. Nie możemy czekać, aż pieniądze przekazane wielkim graczom w formie bail outu zaczną „skapywać w dół” na rynek do konsumentów i obywateli. To twierdzenie nie było aktualne w czasach pokoju, a tym bardziej nie będzie działać w czasach stanu wyjątkowego lub wojny. Nie możemy nieodpowiedzialnie zmuszać pracowników pozbawionych finansowej stabilności do opuszczania niezbędnej kwarantanny. Dlatego potrzebujemy natychmiastowego, bezpośredniego i uniwersalnego transferu finansowego od Unii Europejskiej do jej obywateli, finansowanego wprost z budżetu Unii, oraz emisji pieniądza przez Europejski Bank Centralny.

 • Dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy i uspołecznienie zysków

Konieczne jest zapewnienie europejskim firmom – w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) – utrzymania ich potencjału produkcyjnego oraz stabilnego otoczenia ekonomicznego przez dostarczenie płynności, a także odroczenie zobowiązań podatkowych i składkowych. Polityka monetarna i fiskalna muszą tu iść ramię w ramię – poprzedni kryzys w Unii trwał tak długo i był tak dotkliwy dla najuboższych, bo rządy bały się przyznać, że luzowanie ilościowe nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Dlatego postulujemy wprost wsparcie finansowania działań antykryzysowych z budżetów krajowych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Przewaga Europy nad systemami autorytarnymi wynikać musi z siły ich instytucji oraz zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Należy jednocześnie doprowadzić do zmiany struktury własności kluczowych wspomaganych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na ratowanie miejsc pracy powinny służyć pracownikom, a nie zarządom przedsiębiorstw i rynkom finansowym. Konsekwencją kryzysu nie może być dalszy wzrost nierówności i fala prywatyzacji usług publicznych. Europa powinna ratować miejsca pracy, nie zaś zyski zarządów. Dlatego pomoc dla przedsiębiorstw musi być powiązana z odpowiedzialnością za europejskich podatników i z ich zabezpieczeniem. Postulujemy, aby pomoc publiczna dla korporacji przyjęła postać europejskiego dokapitalizowania, a Europejski Bank Centralny przejmował udziały we wspieranych przedsiębiorstwach. Takie rozwiązanie – znane choćby z kryzysu finansowego z 2008 roku – zagwarantuje zarówno kontrolę płac oraz dywidend, jak i solidarny udział społeczeństw europejskich w przyszłych zyskach korporacji.

 • Dofinansowanie usług publicznych przez odpowiednią formę europejskich obligacji obowiązującą dla całej Unii

Kryzys, z którym się mierzymy, dotyczy zdrowia publicznego. Pokazuje on, że społeczeństwo jest tak bezpieczne i zdrowe, jak jego najsłabsi członkowie. Dlatego społeczeństw i gospodarki nie stać na brak dostępu do uniwersalnej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. To właśnie błędna reakcja na kryzys finansowy z 2008 roku doprowadziła do degradacji usług publicznych w imię rzekomej racjonalności ekonomicznej – co teraz generuje dodatkowe koszty i utrudnia skuteczną walkę z pandemią.

Dziś Unia Europejska, uwalniając za pomocą odpowiedniej formy obligacji europejskich, obowiązujących dla całej Unii, dodatkowe środki finansowe dla państw narodowych na radykalne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną – zwłaszcza w krajach najsilniej dotkniętych pandemią – pokazałaby, że zdrowie i życie obywateli Europy jest dla niej priorytetem, a państwom narodowym – że europejska solidarność jest rzeczywistością, a nie fantasmagorią. Pozwoliłoby to również na kontrolowaną mobilizację zasobów produkcyjnych w Europie na rzecz wspólnego celu, jakim jest zdrowie publiczne.

 • Europejskie badania nad lekami i szczepionką

Konieczne jest sfinansowanie z europejskich środków publicznych badań nad lekami na COVID-19 i poszukiwań szczepionki na wirusa SARS-CoV-2. Odkryte dzięki tym funduszom szczepionki i leki powinny być wolne od patentów, zgodnie z zasadami ogólnoludzkiej solidarności.

Zjednoczona Europa wyłoniła się jako odpowiedź na duchową i materialną dewastację II wojny światowej, sięgającą korzeniami kryzysu i bezrobocia lat 30. Kryzys to moment wyboru – może on doprowadzić nas do rozpadu Unii i fluktuacji między chaosem a autorytaryzmem. Może jednak stać się szansą na odnowienie umowy społecznej łączącej Europę i jej obywateli/obywatelki – okazją do zmiany modelu gospodarowania na bardziej solidarny i zrównoważony.

Wiara w to, że europejskie państwa znajdujące się w trudniejszej sytuacji ekonomicznej poradzą sobie z pandemią same, jest złudna. Jeśli chcemy zarówno pokonać pandemię, jak i oddalić widmo nadchodzącego ogromnego kryzysu gospodarczego, aby uchronić Europę przed pogrążeniem się w chaosie na długie dekady, musimy działać zgodnie z zasadą: United we stand, divided we fall.

Nasz list kierujemy do kierujących instytucjami Unii Europejskiej; Przewodniczącego Rady, Przewodniczącej Komisji Europejskiej i Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz posłów wszystkich frakcji Parlamentu Europejskiego. Reprezentujemy różne środowiska ideowe. Jesteśmy przekonani, że dziś liberałowie uznający wartość każdej jednostki, konserwatyści wierzący w solidarność międzypokoleniową i ludzie lewicy nawołujący do poszanowania godności pracy muszą działać wspólnie.

Prawdziwy podział nie przebiega w tej chwili między liberałami, lewicą a konserwatystami. Linia demarkacyjna zarysowuje się między tymi, którzy przywiązani do idei krótkoterminowych zysków są gotowi poświęcić współobywateli w imię rzekomej ochrony PKB, a tymi, którzy nie zgadzają się na taką logikę.

Autorzy:
 1. Mateusz Piotrowski, działacz społeczny i ekologiczny
 2. Maciej Grodzicki, ekonomista
 3. Marta Olesik, filozofka
 4. Aleksander Temkin, filozof, działacz społeczny
 5. Zofia Sajdek, redaktorka, działaczka społeczna
 6. Filip Konopczyński, prawnik
 7. Jan Zygmuntowski, ekonomista
 8. Adam Ostolski, socjolog
Sygnatariusze:
 1. Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody Nobla w roku 2019
 2. Luigino Bruni, ekonomista, dyrektor naukowy papieskiego programu Ekonomia Franciszka
 3. Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1995–2005)
 4. Jan Zielonka, politolog, profesor Oxford University
 5. Agnieszka Holland, reżyserka filmowa i teatralna
 6. Ladislau Dowbor, brazylijski ekonomista, główny doradca ekonomiczny prezydenta Brazylii Luli da Silvy
 7. Carlo Ginzburg, włoski historyk, jeden z pionierów mikrohistorii
 8. Ulrike Guerot, niemiecka myślicielka polityczna, założycielka i przewodnicząca European Democracy Lab
 9. Alessandra Smerilli, członkini Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego, profesor ekonomii politycznej
 10. Fernando Savater, hiszpański filozof i etyk
 11. Mieke Bal, holenderska krytyczka i teoretyczka kultury
 12. Rocco Buttiglione, włoski polityk, były senator, minister ds. stosunków europejskich Włoch i minister kultury Włoch
 13. Dorota Gardias, pielęgniarka, działaczka związkowa, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 14. Aleksander Smolar, prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego
 15. Stefano Zamagni, włoski ekonomista, prezydent Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
 16. Vera Zamagni, historyczka ekonomii, Uniwersytet Boloński
 17. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 18. Krzysztof Pomian, profesor nauk humanistycznych, filozof, historyk
 19. John Milbank, brytyjski teolog i filozof polityki, założyciel think tanku Res Publica
 20. Alenka Zupančič, słoweńska filozofka i teoretyczka psychonalizy
 21. Reinhard Bütikofer, niemiecki polityk, były współprzewodniczący Europejskiej Partii Zielonych, poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji.
 22. Małgorzata Omilanowska, była minister kultury i dziedzictwa narodowego RP
 23. Michał Boni, poseł na Sejm RP I kadencji, były minister pracy i polityki socjalnej, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
 24. Michał Kołodziejczak, rolnik, założyciel Ogólnopolskiego Ruchu Rolników Agrounia
 25. Robert Biedroń, poseł do Europarlamentu, kandydat na urząd prezydenta RP w wyborach 2020
 26. Claus Offe, niemiecki socjolog polityki
 27. Stefano Quintarelli,członek Rady Przywódczej Sieci Organizacji na Rzecz Zrównoważonego Rzowoju przy ONZ oraz Grupy Experckiej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komisji Europejskiej
 28. Mladen Dolar, słoweński filozof i psychoanalityk
 29. Tomaso Montanari, historyk sztuki, opiniotwóca, profesor na Uniwersytecie w Sienie
 30. Claus Leggewie, niemiecki profesor nauk politycznych oraz dyrektorKulturwissenschaftliches Institut w Essen
 31. Kira Peter-Hansen, duński polityk, członek Socjalistycznej Partii Ludowej oraz Parlamentu Europejskiego
 32. Gianfranco Poggi, profesor socjologii na Uniwersytecie w Trydencie
 33. Lluís Torrens Mèlich, Red Renta Básica, Dyrektor Innowacji Społecznych przy Radzie Miejskiej Barcelony
 34. Andrzej Leder, filozof kultury, profesor w Polskiej Akademii Nauk
 35. Sergi Raventós, hiszpańska Sieć Dochodu Podstawowego
 36. Andrzej Nowak, profesor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
 37. Alicja Zdziechniewicz, pisarka i działaczka na rzecz ochrony środowiska
 38. Adrian Zandberg, poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Zarządu Krajowego Partii Razem
 39. Jan Śpiewak, działacz społeczny i samorządowy, współtwórca stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, prezes stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa
 40. Tomasz Terlikowski, publicysta, dyrektor programowy TVP Republika
 41. Bogdan Zdrojewski, polityk, prezydent Wrocławia (1990-2001), senator IV kadencji i były poseł na Sejm RP, minister kultury i dziedzictwa narodowego (2007-2014), poseł do Parlamentu Europejskiego 8. kadencji
 42. Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska
 43. Gérard Rabinovitch, francuski filozof i socjolog, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), professor University of Paris VII-Denis Diderot
 44. Dominik Zgódka, dyrektor zarządzający Greenpeace Polska
 45. Jutta Paulus, deputowana do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
 46. Monika Vana, austriacka polityk, działaczka Zielonych – Zielonej Alternatywy, deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji
 47. Benoît Biteau, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 48. Katarzyna Batko-Tołuć, wiceprezydent i dyrektor programowy Sieci Obywatelskiej Watchdog
 49. Marta Petrusewicz, profesor historii gospodarczej, City University of New York, wykłada historię nowożytną na Università della Calabria
 50. Damien Carême, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 51. David Cormand, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego
 52. Mounir Satouri, francuski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 53. Tilly Metz, luksemburska nauczycielka i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 54. Mareike Dittmer, dyrektorka fundacji The Art Stations Foundations CH, Museum Susch
 55. Monika Kostera, ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, profesor nauk humanistycznych
 56. Piotr Graczyk, filozof i tłumacz, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 57. Kacper Pobłocki, antropolog, działacz społeczny, inicjator i koordynator ogólnopolskiego Porozumienia Ruchów Miejskich, laureat Nagrody im. Jerzego Regulskiego
 58. Przemysław Czapliński, krytyk literacki, badacz literatury współczesnej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
 59. Andrzej Friszke, profesor nauk humanistycznych, historyk, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
 60. Ryszard Nycz, profesor nauk humanistycznych, teoretyk i historyk literatury, członek Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”
 61. Maciej Szlinder, filozof, socjolog, tłumacz, redaktor czasopisma „Praktyka Teoretyczna”, członek Zarządu Krajowego Lewicy Razem
 62. Anda Rottenberg, historyczka i krytyczka sztuki, pisarka, była dyrektorka Galerii “Zachęta”
 63. Karol Tarnowski, profesor nauk humanistycznych, fenomenolog, filozof Boga i podmiotu, także pianista
 64. Adam Leszczyński, historyk, socjolog, dziennikarz i publicysta, członek zespołu „Krytyki Politycznej” oraz współzałożyciel OKO.press
 65. Marcin Wicha, grafik, rysownik (twóca m.in. rysunków satyrycznych), felietonista, autor książek dla dorosłych i dla dzieci
 66. Adam Chmielewski, profesor nauk humanistycznych, filozof nauki i polityki, redaktor naczelny czasopisma “Studia Philosophica Wratislaviensia”, szef wrocławskiego biura ds. Europejskiej Stolicy Kultury
 67. Emanuele Ferragina, socjolog, zainteresowany m.in. zagadnieniem wykluczenia z rynku pracy
 68. Aleksandra Przegalińska, filozofka, futurolożka, publicystka
 69. Remigiusz Okraska, socjolog, działacz społeczny, publicysta prasy ekologicznej i społeczno-politycznej, redaktor naczelny kwartalnika „Nowy Obywatel”
 70. Sławomir Sierakowski, publicysta, socjolog, redaktor pisma „Krytyka Polityczna”
 71. Dariusz Stola, historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Polskiej Akademii Nauk, były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich
 72. Przemysław Sadura, socjolog, publicysta, współzałożyciel Fundacji Pole Dialogu
 73. Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Solidarność Oświata
 74. Michał Łuczewski, socjolog, stypendysta m.in. Fundacji Fulbrighta, laureat Nagrody im. księdza Józefa Tischnera, publicysta, członek Narodowej Rady Rozwoju, zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II
 75. Rafał Woś, dziennikarz i publicysta ekonomiczny, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”
 76. Bartosz Bartosik, członek rady redakcyjnej czasopisma „Więź”, sekretarz think tank Laboratorium „Więź” oraz członek zespołu Komitetu Dialogu Społecznego przy Krajowej Izbie Gospodarczej
 77. Anna Dziewit Meller, pisarka, publicystka i dziennikarka, wcześniej także liderka kobiecej grupy rockowej „Andy”
 78. Zygmunt Miłoszewski, wielokrotnie nagradzany pisarz, wcześniej dziennikarz i redaktor polskiego Newsweeka, autor powieści, fabuł i opowiadań
 79. Marta Miłoszewska, reżyserka, nauczycielka akademicka i działaczka społeczna
 80. Miłosława Stępień, aktywistka społeczna, miejska, ekologiczna
 81. Agata Urbanik, facylitatorka, trenerka i badaczka społeczna, jedna z założycieli Fundacji Pole Dialogu
 82. Dariusz Piórkowski SJ, publicysta, duchowny, kierownik duchowy i rekolekcjonista, autor publikacji na temat duchowości, rozwoju osobistego i Pisma Świętego
 83. Jędrzej Malko, dziennikarz, badacz historii dyskursów gospodarczych, analityk Fundacji Kalecki
 84. Weronika Paszewska, współzałożycielka i dyrektorka Akcji Demokracja, trenerka, psycholożka, aktywistka
 85. Joanna Kos Krauze, reżyserka i scenarzystka
 86. Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenografka, kostiumografka i aktorka, członkini Polskiej Akademii Filmowej, współzałożycielka (wraz z A. Wajdą) Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie
 87. Henryk Wujec, polityk, fizyk, działacz opozycji w czasach PRL
 88. Mateusz Wojcieszak, członek zarządu Fundacji Pole Dialogu
 89. Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych, publikacji dotyczących demokracji, dobrego rządzenia, migracji, integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej
 90. Łukasz Domagała, prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, prezes zarządu Fundacji dla Polski
 91. Michał Pałasz, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim, kierownik ds. sztuki, kultury i mediów społecznościowych oraz działacz społeczny
 92. Andrzej Mencwel, historyk literatury i krytyk polskiej literatury i kultury, antropolog kultury, eseista, publicysta, profesor nauk humanistycznych
 93. Bogdan de Barbaro, lekarz psychiatra, terapeuta, profesor nauk medycznych, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 94. Bartosz Rydliński, doktor nauk o polityce, współzałożyciel centrum im. Ignacego Daszyńskiego, adiunkt w Instytucie Politologii UKSW
 95. Jean-Yves Potel, francuski historyk, politolog, pisarz, nauczyciel akademicki, dyplomata, specjalista od historii politycznej Europy Środkowej, zwłaszcza Polski
 96. Jarema Piekutowski, socjolog, dziennikarz, komentator („Więź”, „Tygodnik Powszechny”), główny ekspert ds. Społecznych w Thinkzine „Nowa Konfederacja”, współpracownik Fundacji Pole Dialogu i Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 97. Jean-François Chanlat, profesor stowarzyszony Wydziału Zarządzania, szkoła Biznesu HEC, Uniwersytet w Montrealu, socjolog organizacji
 98. Mateusz Bednarkiewicz, artysta filmowy i teatralny, reżyser i scenarzysta
 99. Paweł Krupa OP, doktor teologii, historyk idei, mediewista
 100. Marek Naczyk, profesor porównawczej polityki społecznej, Uniwersytet Oksfordzki
 101. Jurgen De Wispelaere, political theorist and policy scholar, University of Bath
 102. Evamaria Langer-Dombrady – Feltétel Nélküli Alapjövedelem (Hungarian Basic Income Association)
 103. Paola Guglielmotti, profesor mediewistyki, Uniwersytet Genewski
 104. Luca Meldolesi, profesor ekonomii, Uniwersytet w Neapolu
 105. Lina Scalisi, profesor historii nowożytnej, Uniwersytet w Katanii
 106. Marcelina Zawisza, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 107. Maria Teresa Iannelli, dyrektorka Narodowego Muzeum Archeologicznego “Vito Capalbi”, dyrektorka Muzeum Archeologicznego “Monasterace”, radna ds. Dziedzictwa Kulturowego Gminy Locri
 108. Battista Sangineto, włoski archeolog i nauczyciel akademicki
 109. Tomasz Karoń, strateg polityczny, analityk trendów społecznych i rynkowych
 110. Tamar Pitch, profesor filozofii i socjologii prawa, Uniwersytet w Perugii
 111. Paulina Matysiak, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 112. Romano Luperini, włoski krytyk literacki, pisarz, polityk
 113. Claudia Stancatti, profesor filozofii jezyka, Uniwersytet w Kalabrii
 114. Paul Corner, profesor historii europejskiej, Uniwersytet w Sienie
 115. Piero Bevilacqua, włoski historyk, pisarz, eseista
 116. Lucyna Gebert, profesor, Katedra Europeistyki, Amerykanistyki i Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Sapienza w Rzymie
 117. Maria Adele Teti, włoski profesor urbanistyki, Uniwersytet Reggio di Calabria
 118. Giuseppe Buondonno, regional secretary of The Italian Left (Sinistra Italiana)
 119. Massimo Veltri, polityk włoski
 120. Renate Siebert, socjolożka, Uniwersytet w Kalabrii
 121. Rudi Assuntino, muzykolog, piosenkarz, autor piosenek, reżyser telewizyjny i scenarzysta
 122. Salvatore Adorno, historyk, Uniwersytet w Katanii
 123. Wojciech Kubalewski, współprzewodniczący Partii Zieloni
 124. Marek Kossakowski, działacz opozycji demokratycznej w PRL, dziennikarz
 125. Ida Dominjanni, filozofka, politolożka, eseistka i dziennikarka, Genoa School of Humanities
 126. Marie Toussaint, francuska prawniczka, aktywistka społeczna i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 127. Salima Yenbou, francuska menedżerka oświaty, nauczycielka i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 128. Tonino Perna, ekonomista i socjolog, Uniwersytet w Mesynie
 129. Michał Rusinek, teoretyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
 130. Dorota Kozicka, historyk i teoretyk literatury, Uniwersytet Jagielloński
 131. Tomasz Majewski, kulturoznawca i filmoznawca, Uniwersytet Jagielloński
 132. Oxana Pachlovska, kulturoznawczyni, studia europejskie, amerykańskie i międzynarodowe, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
 133. Eva Catizone, polityczka włoska
 134. Filippo Veltri, dziennikarz
 135. Tomasz Aniśko, poseł na Sejm RP IX kadencji
 136. Hanna Gil-Piątek, polityk, aktywista miejski
 137. Nicoletta Stame, socjolożka, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
 138. Enzo Scandurra, antropolog kultury, badacz środowiska, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
 139. Luziana Polliotti, dziennikarka, historyczka kultury
 140. Alfonso Gianni, polityk włoski
 141. Giulia Mafai, kostiumografka, scenografka
 142. Alberto Ziparo, teoretyk miasta, Uniwersytet Florencki
 143. Gwendoline Delbos-Corfield, francuska polityczka, posłanka do parlamentu europejskiego, członkini Partii Zielonych
 144. Karima Delli, francuska polityczka, wybrana posłanką do parlamentu europejskiego w latach 2009, 2014 i 2019 z okręgu Île-de-France constituency
 145. Maria Rosaria Stabili, politolożka, Uniwersytet Roma TRE
 146. Maria Luisa Boccia, polityczka włoska, pisarka
 147. Laura Guidi, historyczka, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
 148. Carmelo Caravella, historyk pracy i ruchów pracowniczych
 149. Chiara Giunti, badaczka technologii edukacji, Uniwersytet Florencki
 150. Vittorio Cappelli, historyk, pisarz, kierownik the ICSAIC-Research Center on Migration, współredaktor „Journal of Contemporary History”
 151. Daria Gosek-Popiołek, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 152. Anna Foa, historyczka, Uniwersytet Rzymski “La Sapienza”
 153. Amalia Collisani, filozofka muzyki i muzykolożka
 154. Ignacy Dudkiewicz, filozof, bioetyk, publicysta i dziennikarz, członek zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, redaktor naczelny „Magazynu Kontakt”
 155. Leszek Koczanowicz, profesor nauk humanistycznych, politolog, filozof, psycholog, etyk polityki,
 156. Krzysztof Podemski, socjolog, specjalista w zakresie metodologii badań jakościowych, nierówności społecznych i socjologii podróży
 157. Piotr Trzaskowski, działacz społeczny, pomysłodawca i założyciel Akcji Demokracja, kierownik programu Energia & Klimat (Heinrich Böll Foundation)
 158. Claude Gruffat, francuski przedsiębiorca i polityk
 159. Yannick Jadot, francuski aktywista na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu Francji Zachodniej, były koordynator działań Greenpeace we Francji
 160. Andrzej Gniazdowski, filozof, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
 161. Ryszard Szarfenberg, politolog, popularyzator nauki
 162. Małgorzata Kowalska, profesor nauk humanistycznych, filozofka, tłumaczka
 163. Zbigniew Mikołejko, profesor nauk humanistycznych, filozof i historyk religii, eseista
 164. Marcin Miłkowski, filozof analityczny, filozof umysłu
 165. Anna Cieplak, animatorka kultury, aktywistka miejska, pisarka, laureatka m.in. Nagrody Conrada
 166. Grzegorz Uzdański, filozof, pisarz, poeta
 167. Jakub Majmurek, krytyk filmowy, publicysta
 168. Marta Dziewańska, kuratorka, Kunstmuseum Bern
 169. Aleksandra Andrzejewska, aktywistka miejska, Stowarzyszenie Aktywności Miejskich “Rozkwit”
 170. Franciszek Sterczewski, poseł na Sejm IX kadencji, aktywista miejski
 171. Tomasz Stawiszyński, filozof, publicysta, eseista, redaktor Radia TOK FM
 172. Mikołaj Grynberg, fotograf, pisarz, reporter
 173. Lucinia Speciale, profesor historii sztuki średniowiecznej, Uniwersytet Salento
 174. Magdalena Kicińska, dziennikarka, pisarka, poetka
 175. Elżbieta Korolczuk, socjolożka, kulturoznawczyni, działaczka na rzecz praw kobiet
 176. Bolesław Rok, specjalista od społecznej odpowiedzialności biznesu
 177. Mikołaj Trzaska, saksofonista, klarnecista basowy, kompozytor muzyki filmowej
 178. Wiesław Łukaszewski, profesor nauk humanistycznych, psycholog
 179. Miguel Pina e Cunha, profesor nauk o organizacji
 180. Katrin Langensiepen, niemiecka polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 181. Tineke Strik, holenderska urzędniczka państwowa, wykładowczyni i polityczka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Zielonych, Wolne Przymierze Europejskie
 182. Alexia Panayiotou, naukowczyni, specjalistka od zarządzania i nauk o organizacji, Centre for Entrepreneurship, Uniwersytet Cypryjski
 183. Marianna Fotaki, profesor etyki biznesu
 184. Michał Sutowski, politolog, publicysta, tłumacz
 185. Maciej Wereszczyński, aktywista klimatyczny
 186. Zoi Michailova, performerka i DJ-ka
 187. Olga Stefan, niezależna badaczka i kuratorka
 188. Mihai Burcea, doktor historii, historyczne centrum doradcze, Rumunia
 189. Yegór Osipov-Gipsh, duński dziennikarz i badacz kultury
 190. Paul Zawadzki, antropolog, politolog, L’École Pratique des Hautes Études, Université Paris Sciences et Lettres
 191. Emanuele Trevi, pisarz
 192. Anita Prażmowska, Profesor Historii Międzynarodowej, The London School of Economics and Political Science
 193. Mohinder Singh, Jawaharlal Nehru University, teoretyk myśli politycznej i społecznej
 194. Jan Toporowski, brytyjski ekonomista, specjalizujący się w problematyce kryzysów finansowych oraz myśli Michała Kaleckiego
 195. Ferdinando Laghi, Przewodniczący International Society of Doctors for the Environment (ISDE)
 196. Paweł Dobrosielski, kulturoznawca i filozof, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 197. Anna Konieczyńska-Dobrosielska, dziennikarka
 198. Michał Konieczyński, adwokat
 199. Agata Szczęśniak, polska dziennikarka, redaktor, socjolog
 200. Ignacy Niemczycki, prezes zarządu w Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 201. Ludwika Wujec, polska polityk, fizyk, urzędniczka samorządowa, działaczka opozycji w PRL
 202. Bartłomiej E. Nowak, dr nauk ekonomicznych, prezes Grupy Uczelni Vistula
 203. Bartosz Lech, założyciel Partii Zieloni i ekspert misji obserwacji wyborów dla OBWE i The Carter Center
 204. Małgorzata Jacyno, socjolożka, Uniwersytet Warszawski
 205. Maciej Konieczny, poseł na Sejm RP IX kadencji
 206. Małgorzata Tracz, posłanka, współprzewodnicząca Partii Zieloni
 207. Magdalena Biejat, posłanka na Sejm RP IX kadencji
 208. Klaudia Waryszak-Lubaś, przedsiębiorczyni
 209. Jacek Grzeszak, ekonomista, aktywista miejski
 210. Mihaela Kelemen, profesor, specjalistka od zarządzania, Nottingham University
 211. Alicja Zdziechiewicz, pisarka i działaczka na rzecz ochrony środowiska
 212. Agata Araszkiewicz, historyczka literatury, krytyczka sztuki
 213. Jarosław Charchuła SJ, socjolog, nauczyciel akademicki
 214. Rafael Lewandowski, francusko-polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy
 215. Luba Jurgenson, francuska pisarka, profesor rusycystyki, Sorbonne Université
 216. Malgorzata Smorag-Goldberg, profesor polonistyki, Sorbonne Université
 217. Agnieszka Grudzinska, profesor polonistyki, Sorbonne Université
 218. Anna Saignes, docent komparatystyki literackiej, Uniwersytet Grenoble-Alpes
 219. Mateusz Chmurski, docent polonistyki, Sorbonne Université
 220. Iwona H. Pugacewicz, profesorka historii, dyrektor Ośrodka Cywilizacji Polskiej przy Sorbonie
 221. Marek Tomaszewski, profesor polonistyki, INALCO (Paryż)
 222. Paul Gradvohl, docent historii najnowszej, Université de Lorraine (Nancy), były dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przy UW
*Sygnatariusze podpisali list jako indywidualni obywatele, a nie jako przedstawiciele instytucji
Swój podpis pod listem otwartym można złożyć pod adresem: https://www.petycjeonline.com/pacjent_europa

Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.