ISSN 2657-9596

UE nie wykorzystuje szansy na uwolnienie się od glifosatu

02/12/2017

27 listopada kraje członkowskie Unii Europejskiej poparły nowe, pięcioletnie zezwolenie na stosowanie kontrowersyjnego środka chwastobójczego, glifosatu, nie wykorzystując okazji na wprowadzenie całkowitego zakazu, a tym samym poprawę bezpieczeństwa europejskiej żywności i rolnictwa i uczynienie go bardziej zrównoważonym. [1]

Adrian Bebb z Friends of the Earth Europe powiedział:

Glifosat niszczy środowisko, prawdopodobnie powoduje raka, i wspiera system rolnictwa przemysłowego, który degraduje gleby potrzebne nam do uprawy żywności. Dzisiejsza zgoda na jego stosowanie, pomimo że tylko na pięć lat, oznacza niewykorzystaną szansę na pozbycie się tego niebezpiecznego środka chwastobójczego i rozpoczęcie ścieżki uwalniania rolnictwa z chemicznego uzależnienia. Następnych pięć lat glifosatu zagrozi naszemu zdrowiu i środowisku naturalnemu, i jest poważną przeszkodą dla rozwoju bardziej zrównoważonych metod rolniczych.

Glifosat jest najpowszechniej stosowanym środkiem chwastobójczym na świecie i jest nadmiernie używany przez nie-ekologicznych rolników, a także na placach zabaw, w parkach i innych miejscach publicznych. Jego ślady znaleziono się w wielu rodzaju żywności i napojów, a także w glebie i wodzie. Naukowcy wykryli również ślady tej substancji w mleku matek i ludzkim moczu. W marcu 2015 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IACR) uznała glifosat za środek genotoksyczny (zmieniający DNA) i prawdopodobnie powodujący raka.

Unijna Agencja Bezpieczeństwa Żywności stwierdziła, że glifosat nie zagraża zdrowiu, lecz została  oskarżona o plagiatorstwo, ponieważ skopiowała główne argumenty z wniosku producentów. Poza tym dokumenty opublikowane w USA ujawniają, że główny producent glifosatu, firma Monsanto sfałszowała badania dotyczące jego bezpieczeństwa potajemnie płacąc europejskim naukowcom oraz wywierała nadmierny nacisk na organy regulacyjne, aby poparły przedłużenie autoryzacji na stosowanie tej substancji w krajach Unii Europejskiej.

Przypisy:
[1] Wyniki głosowania:

Za przedłużeniem zezwolenia na glifosat zagłosowało 18 krajów członkowskich, reprezentujących 65,7 % populacji UE: BG, DE, CZ, DK, EE, IE, ES, LV, LT, HU, NL, PL, , RO, SV, SK, FI, SE, UK.

Przeciwko 9 krajów członkowskich, reprezentujących 32,26 populacji UE: BE, EL, FR, HR, IT, CY, LU, MT, AT.

1 kraj, reprezentujący 2,2 % populacji UE, wstrzymał się od głosu: PT.

źródło: Friends of the Earth Europe

 

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

Discover more from Zielone Wiadomości

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading