ISSN 2657-9596
Foto: efwp/Flickr/Creative Commons

7 powodów, dla których należy zabronić glifosatu

19 marca 2016
CZAS SPRZECIWIĆ SIĘ MONSANTO!
CO TO JEST GLIFOSAT, I DLACZEGO POWINNIŚMY SIĘ GO OBAWIAĆ?

Glifosat jest substancją chemiczną używaną w środkach chwastobójczych, takich jak Roundup firmy Monsanto, i ostatnio stał się najpowszechniej stosowanym rolniczym preparatem chemicznym w historii. Pomimo to, bardzo możliwe, że nigdy o nim nie słyszeliście, i giganty przemysłu chemicznego prawdopodobnie byłyby szczęśliwe, gdyby tak pozostało.

Dlaczego? Cóż, oprócz tego, że jest tak często stosowany, glifosat jest również substancją niezwykle kontrowersyjną, istnieją poważne obawy co do jego bezpieczeństwa. Pozwolenie na używanie glifosatu w Unii Europejskiej wygasa z końcem czerwca, co daje Komisji Europejskiej znakomitą sposobność na wprowadzenie zakazu.

Niestety, wydaje się, że Komisja podjęła już decyzję, przedkładając wniosek o przedłużeniu zezwolenia do 2031 roku. Będzie to przedmiotem spotkania przedstawicieli rządów krajów UE, które odbędzie się w dniach 7-8 marca*.  Ponieważ Komisja zdaje się być skłonna do pośpiesznego przepchnięcia swojej propozycji, bardzo ważne jest, aby argumenty przeciwko przedłużeniu autoryzacji glifosatu zostały nagłośnione tak szybko, jak to tylko możliwe.

Poniżej przedstawiamy siedem powodów dla których, naszym zdaniem, glifosat powinien być zabroniony w Unii Europejskiej:

1. MOŻE ON POWAŻNIE ZASZKODZIĆ NASZEMU ZDROWIU

Trwa gorąca debata naukowa w kwestii tego, czy glifosat jest rakotwórczy, czy też nie. Podczas gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia doszła do wniosku, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) twierdzi coś przeciwnego. Środki chwastobójcze oparte na glifosacie są stosowane nie tylko w rolnictwie, lecz także w publicznych i prywatnych ogrodach, stwarzając potencjalne zagrożenie zarówno dla rolników, jak i konsumentów.

Badania pokazują również, że herbicydy zawierające glifosat, działają jak substancje wywołujące zaburzenia endokrynologiczne (endocrine disrupters) – które zakłócają pracę naszych gruczołów dokrewnych i mogą negatywnie wpływać na płodność.

Unia Europejska powinna zakazać używania glifosatu, dopóki nie zostanie udowodniona jego nieszkodliwość.

2. ZAGRAŻA RÓWNIEŻ ZWIERZĘTOM I ROŚLINOM

Nie tylko ludzkie zdrowie może ucierpieć na skutek stosowania glifosatu. Zgodnie z badaniami EFSA stanowi on długoterminowe zagrożenie dla zwierząt hodowlanych, takich jak krowy i owce. Niemiecki Urząd Ochrony Środowiska udokumentował również poważny negatywny wpływ pestycydów, w tym szczególnie glifosatu, na bioróżnorodność. Glifosat zabija nie tylko chwasty, lecz również pożyteczne roślin rosnące na polach spryskiwanych glifosatem i w ich pobliżu.

Wziąwszy pod uwagę zagrożenia dla zwierząt i bioróżnorodności związane z glifosatem, Unia Europejska powinna odrzucić jego autoryzację.

3. GMO I GLIFOSAT SĄ DWIEMA STRONAMI TEJ SAMEJ MONETY

Jest wiele powodów, dla których glifosat i GMO można postrzegać jako dwie strony tej samej monety. Z 61 produktów, które uzyskały zezwolenie na import do Unii Europejskiej, ponad połowa to rośliny odporne na glifosat, zaprojektowane specjalnie do używania z tym herbicydem. Są one narzędziem dla tego samego rodzaju rolnictwa – które jest intensywne, szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a także negatywnie wpływa na lokalną wiejska gospodarkę. W Południowej Ameryce, gdzie ogromne obszary ziemi zostały obsadzone soją GMO odporną na glifosat z przeznaczeniem na pasze dla zwierząt na eksport do Europy, udokumentowano wiele przypadków nowotworów i fizycznych deformacji.

Odrzucając glifosat staniemy w obronie zdrowia ludzi w Unii Europejskiej i poza nią, środowiska, okażemy poparcie dla lokalnych gospodarek i powstrzymamy ekspansję GMO.

4. EKSPANSJA ZAGROŻENIA

Glifosat jest szkodliwy sam w sobie. Lecz środki chwastobójcze, takie jak Roundup, zawierają mieszankę chemikaliów, która może być bardziej szkodliwa od samego glifosatu, stanowiąc jeszcze większe zagrożenie dla rolników i całego społeczeństwa.

Ponadto z powodu nadmiernego stosowania Roundupu w uprawach GMO odpornych na glifosat w USA i Kanadzie, rozprzestrzeniły się tam już odporne na ten herbicyd „superchwasty”. Aby powstrzymać ich ekspansję, zezwolono na komercyjne użycie jeszcze bardziej odpornych odmian roślin modyfikowanych, które tolerują wiele różnych herbicydów, w tym takie, które są prawdopodobnie bardziej toksyczne i szkodliwe dla środowiska od glifosatu.

Zgoda na stosowanie glifosatu wiąże się z całą gamą dodatkowych zagrożeń, których również można uniknąć wprowadzając zakaz.

5. LUKI W WIEDZY NAUKOWEJ

EFSA wyraziła „zaniepokojenie” faktem, że 8 z 24 firm ubiegających się o zezwolenia, w tym Monsanto, przedstawiło specyfikacje dla glifosatu, które nie były poparte oceną toksykologiczna. Innymi słowy, zaprezentowane dane dotyczyły substancji różniących się od tych, które w rzeczywistości przedsiębiorstwa te zamierzają sprzedawać. Ponadto raport EFSA wymienia 21 luk w bazie faktograficznej.

Wziąwszy pod uwagę znane i prawdopodobne zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt związane z glifosatem, powinniśmy upewnić się, że dysponujemy wystarczającym materiałem dowodowym, zanim zezwolimy na jego powszechne użycie.

6. BRAK PRZEJRZYSTOŚCI

Mamy do czynienia nie tylko z lukami w wiedzy naukowej – kluczowe badania są ukrywane przed publiczną kontrolą. Główne wnioski raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oparte są na nieopublikowanych badaniach, przeprowadzonych przez sam przemysł, czyli przez firmy ubiegające się o zezwolenia. To niedopuszczalne, że pozwala się na to, aby te nieopublikowane badania przeważały nad informacjami dostępnymi publicznie.

Co więcej, ponad 80% ekspertów zaangażowanych w ocenę glifosatu przez Unię Europejską odmówiło podania swoich nazwisk do wiadomości publicznej, unikając w ten sposób jakiejkolwiek oceny możliwego konfliktu interesów.

Komisja nie powinna pozwalać na dalsze stosowanie glifosatu na podstawie sponsorowanych przez przemysł, tajnych raportów ocenianych przez ludzi, którzy odmawiają złożenia publicznego oświadczenia o swoich powiązaniach.

7. ISTNIEJĄ ALTERNATYWY!

Rolnicy ekologiczni wielokrotnie udowodnili, że glifosat nie jest niezbędny dla wydajnego rolnictwa. Rolnictwo przyszłości polega na pracy z naturą, a nie przeciwko niej. Opiera się na wysokiej bioróżnorodności i dużym zróżnicowaniu upraw i struktur, przede wszystkim unikając ogromnych monokultur, które przyciągają szkodniki, oraz ciągłego wysiewania tych samych roślin, co powoduje koncentrację szkodników w glebie i roślinności.

Stosowanie glifosatu związane jest z wysoko intensywnym rolnictwem, które jest po prostu niezrównoważone. Dysponujemy bezpieczniejszymi, nie-chemicznymi alternatywami, które są tak samo skuteczne w radzeniu sobie z chwastami (zobacz oświadczenie Niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska).

Z tego, oraz wszystkich innych wymienionych powyżej powodów, autoryzacja glifosatu musi zostać odrzucona.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Podczas gdy Komisja Europejska wydaje się dążyć do jak najszybszego przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu przez następnych 15 lat, ciągle mamy możliwość zablokowania tej propozycji. Skontaktuj się z właściwym ministrem swojego rządu i poproś go o zablokowanie tego posunięcia.

Jeśli chciałbyś poznać więcej szczegółów na temat glifosatu lub zapoznać się z bibliografią, zapraszamy do przeczytania bardziej wyczerpujących materiałów informacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej:

http://eat-better.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Images/Food_site/Seven_Reasons_To_Ban_Glyphosate_Long_Version_Final_CLEAN_Monday.pdf

Źródło: greens-efa.eu

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

*Decyzja w sprawie przedłużenia zgody na stosowanie glifosatu w UE została 8 marca odroczona z powodu z powodu braku zgody pomiędzy reprezentantami krajów członkowskich. Więcej na ten temat: Decyzja o przedłużeniu zezwolenia na używanie glifosatu w UE odroczona

→ Jeśli podoba Ci się to, co robimy, prosimy, rozważ możliwość wsparcia Zielonych Wiadomości. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie nadal prowadzić stronę i wydawać papierową wersję naszego pisma.
Jeżeli /chciałabyś/chciałbyś nam pomóc, kliknij tutaj: Chcę wesprzeć Zielone Wiadomości.

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiał nie może być powielany bez zgody redakcji.

45 thoughts on “7 powodów, dla których należy zabronić glifosatu

 • Pingback: Komisja Europejska przedłuża zezwolenie na stosowanie glifosatu | GMO - Wiadomości

 • 9 września 2016 o 09:02
  Permalink

  Podpisz petycję w sprawie glifosatu na WeMove.eu:
  https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate
  A tymczasem niemiecki Bayer ma wykupić amerykańskiego Monsanto. W ten sposób zniknie najbardziej znienawidzona firma na świecie, powstanie gigant, któremu żaden rząd ani inna polityczna wspólnota jak UE nie będzie mogła stawić czoła, a na dodatek,na wypadek gdyby TTIP i CETA jednak nie weszły w życie, albo gdyby weszły w okrojonej formie, bez najważniejszych narzędzi władzy korporacji nad demokracjami jakimi są ISDS/ICS (arbitraż inwestor-państwo) czy “współpraca regulacyjna”, firma będzie europejska, lobbująca i wywierająca presję na procesy legislacyjne w UE wewnątrz Unii, przy pomocy środków finansowych większych niż budżety wielu państw członkowskich. DDT, największy do tej pory truciciel na naszych polach, było usuwane z rynku europejskiego 53 lata. Ile lat trzeba będzie aby usunąć jego następcę, wielokrotnie bardziej niebezpiecznego dla środowiska i naszego zdrowia?
  Podpisz petycję/ wspierającą list do komisarz odpowiedzialnej za konkurencję w UE aby zablokować tę karygodną tranzakcję:
  https://you.wemove.eu/campaigns/zablokuj-monopol-bayera

  Odpowiedz
  • 11 listopada 2019 o 09:50
   Permalink

   Jak trzeba być wyzutym człowiekiem żeby pieniądz postawić na pierwszym miejscu Niż Życie Milionów Ludzi Na Całym Świecie . Precz z GMO i z Glifosatem – tj. Randap .Wszyscy wiemy ze to trucizna rako twórcza dla organizmu ludzkiego i zwierzęcego .

   Odpowiedz
   • 22 lutego 2020 o 04:21
    Permalink

    BAYER wydał “dziecko”, IG FARBEN, to dziecko wytworzyło SARIN, stosowany do zagazowania ludzi w obozach.
    Jak taki “TWÓR”, jak BAYER, może wyprodukować coś dobrego, liczą się tylko zyski.
    Nie kupuję ŻADNYCH leków firmy BAYER, z oczywistych względów.
    Nasze społeczeństwo ma zerową świadomość w tym zakresie.
    Należy dzielić się wiedzą, O TRUCIU NAS!

    Odpowiedz
 • 19 października 2016 o 18:40
  Permalink

  No niestety ,ale artykuł jest stronniczy ,ale czego się spodziewać po stronie “zielone wiadomości”, coś w tym artykule prawdą jest ,ale za wszystkim idzie ekonomia ,a co za tym idzie pytanie: czy społeczeństwo jest gotowe kupować droższe pożywienie – ekologiczne? Z tymi badaniami to nie do końca, według mię można stosować środki typu glifosat ,ale z umiarem a nie to co na zachodzie :P Ja tak wykorzystuje średnio co 4 lata więc naprawdę wątpię czy coś się tam odkłada, bardziej wolał bym żeby organizacje pro-ekologiczne skupiły się na tym jak produkty żywnościowe są przetwarzane i czym wtedy są pryskane ,bo one ” od razu trafiają do żołądka” Ja Glifosat stosuje przed posianiem rośliny ,a później zakrywam go ziemią i dopiero sieje :P A w sklepie tuż przed sprzedażą maluje się mięso środkiem wydłużający datę przydatności. :P .

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2016 o 14:55
   Permalink

   A czy społeczeństwo jest stać na leczenie chłoniaków, które wielce prawdopodobnie powoduje?

   Odpowiedz
  • 17 października 2017 o 22:33
   Permalink

   Jeszcze nie tak dawno polscy rolnicy nie pryskali i jakoś było wystarczająco dużo dobrej żywności. Jeśli chodzi o to, czy glifosat powoduje choroby, proszę się zapoznać z sytuacją w Argentynie. Koszmar: rak, deformacje płodów. Całe rodziny umierają na raka.

   Odpowiedz
  • 29 kwietnia 2019 o 08:09
   Permalink

   A wg “mię” kolega nie ma racji. Znam człowieka, który na 30 arach z borówką leje Roundup w wielkich ilościach, stosuje kwas do zakwaszania gleby /trudna nazwa tego specyfiku/ i rozgłasza po okolicy, że jego uprawa jest…ekologiczna. Oprysk stosuje na 2 metry od studni z wodą pitną!!! Ułożył czarną folię, która pokrywa 50 % powierzchni, połowę nie okrytą traktuje trucizną. Nie ma żadnych racji ekonomicznych nad ludzkie zdrowie!

   Odpowiedz
   • 1 czerwca 2019 o 17:08
    Permalink

    może powinieneś zgłosić to gdzieś?

    Odpowiedz
   • 23 września 2019 o 18:04
    Permalink

    no tak zakryj ziemią czego nie widać tego niema…taki średniowieczny poziom myślenia, poza tym nawet jeśli każdy zastosuje trochę to jednak u konsumenta te poszczególne ilości mogą się skumulować, moim zdaniem jeśli nie ma wystarczającej wiedzy c do nieszkodliwości to powinno być zabronione do czasu, aż będziemy mieć pewność w kwestii zdrowia nie powinno być żadnych niedomówień ale to wszyscy ludzie musieli by być uczciwi i nie zaślepieni przez pieniądze ty jak widać do takich nie należysz…

    Odpowiedz
   • 23 września 2019 o 18:09
    Permalink

    dokładnie jeśli wiesz że się posługuje jakimiś certyfikatami to go zgłoś a jeśli tylko ludzi mami na słowo to rozgłoś nikt od niego nie kupi

    Odpowiedz
  • 7 lipca 2020 o 23:21
   Permalink

   Koncerny i politycy na ich usługach doprowadzili do tego, że społeczeństwa nie stać na normalną, “zdrową” żywność. Ludzie zadowalają się tanim byle czym, co zapełni żołądek.
   Żywność normalna jest 3 – 4 razy droższa od wytwarzanej w rolnictwie przemysłowym. Nie dziwi, zatem fakt, że w Polsce “przedunijnej” wydatki na żywność były głównym wydatkiem, bo mieliśmy wtedy żywność dużo wyższej jakości.
   Zachodnie koncerny branży spożywczej spowodowały lekkie obniżenie cen żywności, ale ogromnie obniżyły jej jakość. Teraz w marketach płacimy drogo, za coś, co zjadamy, ale żywnością nie jest, za coś, co szkodzi zdrowiu.
   Niedowiarkom polecam wizytę u mnie i spróbowanie normalnej żywności – drogiej, niestety.

   Odpowiedz
  • 7 lipca 2020 o 23:35
   Permalink

   Poszukaj badań niesponsorowanych przez koncerny chemiczne.
   Udowadniają one szkodliwość glifosatu na glebę, rośliny, zwierzęta i ludzi.
   Chyba, że im też nie uwierzysz.

   Odpowiedz
 • 21 października 2016 o 06:04
  Permalink

  skoro Rolnik pisze : więc naprawdę wątpię czy coś się tam odkłada… to ja sie już nie boję chemii w płodach rolnych.
  bezdenna głupota ludzka (w tym rolników) poraża. Podczas ostatniej imprezy rodzinnej wyszło na jaw, że szwagier – dostawca wiejskich jajek, brojlerów czy mleka dla najbliższej rodziny, wali Randap na pola aż miło. Rozłam w rodzinie
  Brawo Walończycy

  Odpowiedz
  • 7 lipca 2020 o 23:27
   Permalink

   Zróbcie sobie badania na poziom glifosatu w organizmie, zanim zaczniesz zapominać wczorajszy dzień, a później o potrzebie rozporka.

   Odpowiedz
 • 5 marca 2017 o 07:36
  Permalink

  O Panie Panie ..widzisz i nie grzmisz …Jak takie rzeczy wypisują ”Rolnicy” chyba wypada tylko założyć własny ogród by już nic nigdy od nich nie kupować. Czy pan jest może przypadkiem ”wierzący”? Panie ”rolniku”? Bo jeśli tak to uważam że powinno sie takich wyłączyć z kościoła, bo trwanie w takim grzechu (Pan zabija pośrednio ludzi i jeszcze Pan z tego dumny-bełkocząc ”wątpie czy coś tam sie odkłada” No nie -wie pan krasnoludki w nocy przychodza i wyciagają te chemikalia z ziemi i je wysyłają na planete melmak …Jak Pan sądzi że to nie jest szodliwe to czemu Pan myśli że się coś odkłada z malowanego mięsa? Ta jedzmy wcinajmy aż miło warzywa z ziemi uprzednio 4 lata wstecz spryskanej gównianym (bez obrazy dla gówna-ono jest zdrowe…) syfem glifosatu czy innej chemii, jedzmy malowane chemikaliami mięsko, spryskane fungicydami warzywka, na zdrowie. a potem zdychajmy w męczarniach, no bo taka logiczna kolej rzeczy. No ale nie z chemii-no nieeee skąd. Przeciez nic nigdzie sie nie odkłada, znika samo i wyparowuje w kosmiczną przestrzen…Nie-to juz nie jest bezdenna głupota ani durnota, to jest zła wola -i zwykła podłość!!! Celowe trucie innych ludzi (siebie też ) dla zysku, dla mamony, byle więcej zgarnąc kasy z hektara prawda? Tylko to sie dla Was liczy ”rolnicy” . powinniscie sie nazywac truciciele a nie rolnicy!!! Dożynki jeszcze urządzacie, chyba tylko z perfidii i cynizmu!! Dary Boże..Dar Boży jakim jest gleba niszczycie i trujecie , gnojki jedne !!! rząd Wam gra a Wy tanczycie jak te barany (niech barany mi wybaczą-to mądre zwierzęta, wobec takich jak Wy pazernych kretynów aż niemiło porównywać …). W Biblii jest głupota określona jako zło-to nie jest niewiedza, to jest zło wynikające ze złej woli. Obudzicie się jak sami zachorujecie ale to już bedzie ”ciut” za pozno.

  Odpowiedz
  • 12 kwietnia 2017 o 20:07
   Permalink

   W barbarzyństwo współczesnego nam rolnictwa przyszłe pokolenia (if any) nie będą mogły uwierzyć.
   To jest jakiś chichot historii… (raczej rechot już)
   Dla mnie nie do pojęcia jak niemyślącym trzeba być by wierzyć że dodatek trucizny do jedzenia, czyli rzeczy od której zależy nasze istnienie, niszczący jednocześnie glebę (czyli życie) może być uzasadaniony.
   Matka Natura co jakieś 500-600 lat ogranicza liczebność Home ponoć-Sapiens. I zazwyczaj jest to bezpośrednim rezultatem działań tego człeka. Teraz będzie podobnie. Za dużo nas więc musimy grzebać w genach pożywienia by dla wszystkich starczyło.
   A to “wyjdzie nam bokiem”.
   Zmutowany mikroorganizm odporny na wszelakie antidotum lub skaza genetyczna wywołana przez zmodyfikowane jedzenie wpływająca na rozmnażanie.
   Od epidemii dżumy mija już prawie 500 lat ..
   Obyś żył w ciekawych czasach.

   Odpowiedz
  • 23 września 2019 o 18:13
   Permalink

   dokładnie się zgadzam list do Watykanu trzeba pisać niech ekskomunikę nakładają na gadziny

   Odpowiedz
 • 28 kwietnia 2017 o 13:56
  Permalink

  jak wykazać obecność glikofosatu w roślinie zielonego rzepaku zpowodu oprysku sadu przez sąsiada za granicą

  Odpowiedz
 • 6 czerwca 2017 o 19:36
  Permalink

  Rozpad Glifosatu to ok. 0,01% /m-c. ja staram się nie przekraczać 3l/ha co roku. a rolnictwo ekologiczne to fikcja, powinny być dopuszczone niektóre środki do zwalczania np.komosy bo ekologia nie poradzi sobie. polecam film ran dup redy czyli YouTube: Świat według mon-santo. tragedia.

  Odpowiedz
 • 9 czerwca 2017 o 17:07
  Permalink

  O ile nie ma przeoczenia z mojej strony, nie widzę tu informacji o wystepowaniu o wiele częściej CHOROBY PARKINSONA u ROLNIKÓW stosujacych Roundup (czyli glifosat) niz w innych grupach ludności.
  Mam znajomego Francuza niestety chorego na tę nieuleczalną chorobę, który przestudiował juz wszystko na ten temat i to potwierdził. Także w Polsce już spotkałam lekarzy, którzy o tym wiedzą.
  Ten mój znajomy dużo sam gotował i jak to Francuz przywiązywal ogromną wagę do jedzenia, nie jadł byle czego. Dieta była raczej środziemnomorska, duzo warzyw, owoców itd. I taki jest efekt. Jestem przerazona. Bo on choruje od roku, a już z trudem chodzi.

  Odpowiedz
 • 26 czerwca 2017 o 12:18
  Permalink

  Mizerny ten artykuł. Półfakty. Glifosatowi do witaminy c daleko, ale argument zabronić bo może jest niebezpieczny to słabe. Środek jest organiczny to pochodna kwasu fosforowego, a nie wzbogaconego uranu. Testować sprawdzać tak, zakazać bo ekoteroryści tak chcą nie.
  Ciekaw jestem co to za ekologiczne równie skuteczne sposoby??? I jak drogie?

  Odpowiedz
  • 17 października 2017 o 22:36
   Permalink

   Monsanto przeprowadziło badania w latach 80., w których potwierdziło toskyczność i kancerogenność glifosatu. Te badania były przez wiele lat utajnione. Teraz zostały opublikowane. Mam nadzieję, że ci ludzie wylądują w więzieniu.

   Odpowiedz
  • 9 lipca 2019 o 15:55
   Permalink

   Wszystkie te niby ” chwasty ” które te zabójcze herbicydy nieodwracalnie niszczą są stosowane i niezastąpione w ziołolecznictwie od wieków , wystarczy wpisać w Google właściwości lecznicze każdego z nich ;( …niestety również niewielka dawka herbicydów , środka który znajduje się również w herbicydzie pod nazwą , jest nie tylko cichym zabójcą dla każdego z nas i nie tylko jest czynnikiem rakotwórczym , ale już nawet bardzo śladowa ilość może rozszczelnienie jelit i bardzo poważnych chorób zdrowotnych , od chorób przewlekłych , autoimmunologicznych jak choćby tarczyca czy zapalenie stawów , po choroby skórne :(

   Odpowiedz
   • 23 września 2019 o 18:19
    Permalink

    dokładnie Bóg dał nam taką niesamowitą ilość roślin leczniczych, dzięki którym możemy być młodzi piękni i zdrowi i każdy praktycznie chwast nią jest, a my je tępimy wściekle zatruwając siebie dodatkowo upadek rozumu w tych czasach niby naukowych jest niesamowity…

    Odpowiedz
 • Pingback: Niszcząca siła Roundup!! CELIAKIA, CHOROBY TARCZYCY, "CIEKNĄCE JELITO" co mają z tym wspólnego?

 • 19 sierpnia 2017 o 14:32
  Permalink

  A ja właśnie rozrobiłem ciecz roboczą i szukałem czy mogę walić glifosat przy ponad 30 stopniach. Pole nie jest moje, ja swoich nie zatruwam, ale sąsiadka chce przywrócić nieużytek do stanu używalności. Darń z krzakami, że pługa nie wbije. Gdyby jej ktoś zaoferował dopłaty do jaszczurek, skowronków i ziela to na pewno odstąpiłaby od niszczenia tego ekosystemu. Malin już nie zrywa, są po 3,10 zł/kg, a żyć jakoś chce, dostanie przynajmniej subwencje z Unii. Takie czasy.

  Odpowiedz
  • 17 października 2017 o 22:37
   Permalink

   Jak to jest, ze jeszcze nie tak dawno dało się odchwaścić bez pestycydów, a dziś się nie da? Sąsiadka jest leniwa i tyle.

   Odpowiedz
  • 23 września 2019 o 18:24
   Permalink

   wystarczyłoby, że by udostępniła to pole z malinami niepryskanymi jakiejś kooperatywie ludzie by zebrali kupili i może nawet w czynie społecznym oczyścili pole…

   Odpowiedz
 • Pingback: Niszcząca siła Roundup!!! CELIAKIA, CHOROBY TARCZYCY, „CIEKNĄCE JELITO” i może jeszcze RAK? | Kancelaria Adwokacka Maciej Kobic - Częstochowa

 • Pingback: Aluminium, glifosat i ich powiązania które mogą spowodować problematyczne zmiany w organizmie.

 • 21 stycznia 2018 o 16:06
  Permalink

  Do farmer999 Monsanto cię przeraża? A ty w czym jesteś lepszy?! Morderca, cwaniak byle zarobić kasy kosztem czyjegoś zdrowia, czy nawet życia – jak wielu innych.

  Odpowiedz
  • 9 lipca 2019 o 15:57
   Permalink

   Wszystkie te niby ” chwasty ” które te zabójcze herbicydy nieodwracalnie niszczą są stosowane i niezastąpione w ziołolecznictwie od wieków , wystarczy wpisać w Google właściwości lecznicze każdego z nich od mleczu po babke lancetowa

   Odpowiedz
 • 22 stycznia 2018 o 20:23
  Permalink

  Witam.
  Mój mąż pochodzi ze wsi. Wielokrotnie przeprowadzał z ojcem zabiegi Raundupem. W wieku 45 lat zachorował na parkinsonizm wtórny z dominującymi zamrożeniami. Choroba postępuje w zastraszającym tempie. Po 4 latach leki przestały znosić objawy choroby, praktycznie więcej jest wyłączony niż sprawny (nie chodzi, ma skurcze i bóle). Nikt w rodzinie nie cierpiał na tę chorobę, więc może jest sporo prawdy w tym artykule. Dziś oddałby wszystko, żeby być sprawnym, ale choroba jest nieuleczalna. Parkinsonizm jest wyrokiem dla chorego i jego bliskich.

  Odpowiedz
 • 21 lutego 2018 o 19:13
  Permalink

  w kwietniu 2017r został wszczęty proces Glifosatu w Trybunale w Hadze. Jeżeli się okaże że to prawda to będzie wpisany na równi ze zbrodnią przeciw ludzkości. Film z tego procesu z 2018r wna Planete+ .

  Odpowiedz
 • 24 lutego 2018 o 19:45
  Permalink

  Pierwszy tekst “zielonych” faktycznie prozdrowotny dla ludzi i środowiska. Dziękuję “

  Odpowiedz
 • 15 sierpnia 2018 o 12:49
  Permalink

  Komentarz z 2017r.
  1. Roundup jest już zakazany w kilkunastu krajach Świata. 2. Monsanto wypłaciło kilkadziesiąt milionów dolarów odszkodowania w Wietnamie (Defolianty – “Agent Orange”). Roundup pochodzi z tej samej rodziny herbicydów : http://hoga.pl/dobry-temat/agent-orange-czyli-wojna-zbiera-zniwo-po-40-latach-od-jej-konca/ 3. Stosowany jest pokątnie w miastach, zamiast pielenia trawników – dozorcy. Ciężko chorują psy i koty. Tzw. krwawe biegunki. W mojej okolicy ( Natolin – W-wa) za ostatnie 5 lat, zeszło ok 12 psów i 20 kotów (dane od weterynarza). Przełom wiosny lata. Było kiilka ciężkich zatruć pokarmowych u dzieci o podobnym przebiegu, też w tym okresie. Sanepid ma to w d…….. bo Randoup w Polsce jest dozwolony….. wszędzie. Reaguje jedynie Wydział Ochrony Środowiska ale oni nie mają sankcji. 4. W Niemczech i we Francji, po opryskach, wymagane jest oznaczenie terenu oprysku przez 14 dni. W USA jest zakazany w ok 33 stanach. 5. Światowe badania naukowe JEDNOZNACZNIE wykazują, że Roundup jest wysoce szkodliwy. https://www.monitor-polski.pl/glisofat-z-roundupu-nas-wszystkich-zabija

  Odpowiedz
 • 26 maja 2019 o 10:38
  Permalink

  Zgadzam się. Można inaczej, ale dzisiaj popularna jest łatwizna, no i mania pieniądza.

  Odpowiedz
 • 9 lipca 2019 o 15:53
  Permalink

  Wszystkie te niby ” chwasty ” które te zabójcze herbicydy nieodwracalnie niszczą są stosowane i niezastąpione w ziołolecznictwie od wieków , wystarczy wpisać w Google właściwości lecznicze każdego z nich ;( …niestety również niewielka dawka herbicydów , środka który znajduje się również w herbicydzie pod nazwą , jest nie tylko cichym zabójcą dla każdego z nas i nie tylko jest czynnikiem rakotwórczym , ale już nawet bardzo śladowa ilość może rozszczelnienie jelit i bardzo poważnych chorób zdrowotnych , od chorób przewlekłych , autoimmunologicznych jak choćby tarczyca czy zapalenie stawów , po choroby skórne :(

  Odpowiedz
 • 17 sierpnia 2019 o 22:34
  Permalink

  Da się bez herbicydów, roundupów itp badziewia. Trzeba tylko wprowadzić różnorodność upraw. Na nic te środki za 2-3 lat pojawią się super chwasty i nie da się ich usunąć inaczej jak tylko mechanicznie. To pokazuje, że z naturą nie da się wygrać ucierpi jedynie nasze zdrowie.

  Odpowiedz
 • 20 października 2019 o 14:39
  Permalink

  Tak, czas najwyższy, żeby zabronić glifosatu, priorytety to:
  1. całkowity zakaz desykacji, jak najszybciej! Desykacja to coraz bardziej popularna “technika agrotechniczna” polegająca na opryskach glifosatem (Roundupem lub tp.) dojrzałego pola rzepaku, gryki i wielu zbóż. Powoduje to, że w oleju rzepakowym, kaszy gryczanej czy po prostu w chlebie niewątpliwie są śladowe obecności glifosatu, tylko nikt tego nie bada. KE wydała co prawda oświadczenie, że “desykacja nie jest zrównoważoną techniką rolniczą”, ale nie zmienia to faktu, że jest legalna i coraz bardziej rozpowszechniona (promowana w pismach i na szkoleniach rolniczych).
  2. całkowity zakaz glifosatu (i innych pestycydów) w miastach !!!
  3. wielki, systemowy plan wsparcia dla rolnictwa ekologicznego i kampanie informacyjno-edukacyjne dla konsumentów, aby ludzie wiedzieli czym produkt ekologiczny różni się od konwencjonalnego.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.